Der sker stadigvæk noget! Året der gik på Sorø Gymnastikefterskole!
  • kærlighed til gymnastik

Der sker stadigvæk noget! Året på efterskole…

Udgivet 13. januar 2018

Da det ordinære skoleår 16/17 sluttede, havde vi en fantastisk flok elever med til DGI’s Landstævne 2017 i Aalborg. Der var blevet trænet godt og intensivt op til ugen, og alle var top motiverede. Så på trods af regn og lange træningsdage stod personalet over for en forholdsvis nem opgave. Vi fik flere gange ros for vores elevers opførsel og engagement. Vi oplevede det storslåede i at deltage på efterskoleholdet, hvor fællesskab fik en helt ny dimension for såvel elever som personale.

Pigerne synger efterskolesangen

25 år i kødgryderne

Susanne Thomsen havde den 1. august ikke mindre end 25 års jubilæum på SGE, og den 10. august holdt vi om eftermiddagen et jubilæumsarrangement, hvor personalet selvfølgelig deltog. Herudover mødte også mange forhenværende kollegaer, familiemedlemmer og venner op for at fejre Susanne. Køkkenet havde ud fra Susannes ønsker kreeret flere forskellige meget lækre retter, og til kaffen blev Susanne overrasket med et stort over ødighedshorn af søde sager. Det var en rigtig hyggelig eftermiddag med taler og sang på rigtig efterskolemaner.

2 forstander og køkkenleder

Arbejdet med en ny lokalplan

Vi forsøger hele tiden at tænke frem i tiden, og i forbindelse med købet af den jord, som ligger lige akkurat op til skolen, får vi ikke kun muligheder for den nære fremtid, men også anledning til at give kommende generationer mulighed for at tænke store tanker. Vi er lige gået i gang med at lave en lokalplan, som meget gerne skulle give os overblik over, hvad vi kan forvente af kommunen og hvor mange og hvilke af vores drømme og ideer, vi kan sætte i søen. Det bliver en spændende tid, vi går i møde på det punkt.

Ny organisering i administrationen

Efter et par år med en pædagogisk leder har vi nu organiseret os på en anden måde. Administrative opgaver er blevet fordelt anderledes, og Johannes har fået lidt flere opgaver og ansvar, derudover har vi pr 1. november ansat en sekretær på halvtid. I forhold til udvikling af undervisningen på SGE har vi nedsat et udvalg bestående af de 3 teamledere fra vores dansk-, matematik- og engelskteam, forstander og Signe Piil Andresen som konsulent. Det er hel nyt fra dette skoleår, hvilket betyder, at der nok går lidt tid, før vi kan se resultaterne af indsatsen.

Johannes Juulsgaard

Relationsarbejde med ekstra overskud

Vi ser i løbet af et skoleår ofte, at der er elever, som løber ind i udfordringer, lærerne og personalet generelt har meget svært ved at hjælpe dem igennem. Derfor tog vi i foråret beslutningen om at ansætte Tina Lauersen, som er psykoterapeut. Jeg tror, at det er en rigtig god investering for alle elever. Det giver kontaktlæreren en ekstra mulighed for at tilbyde eleverne hjælp, og når Tina tager sig af de opgaver, som er meget krævende, får kontaktlæreren mere overskud til at tage sig af relationsarbejdet med de øvrige elever i kontaktgruppen.

Eleverne på SGE træner rigtig meget og er fysisk aktive mange timer om dagen. Det er noget, vi er meget opmærksomme på. Lasse, der har været ansat som lærer i flere år, er uddannet fysioterapeut og har gennem de sidste par år påtaget sig opgaven at tage sig af elevernes fysiske træning og skader. Herudover gennemfører han også, med hjælp fra kollegaer, undervisningsforløb, hvor eleverne får viden om træning, skader, førstehjælp, kost og meget mere.

Personalet i køkkenet er selvfølgelig meget fokuserede på, at kosten skal følge elevernes aktivitetsniveau og indeholde den næring, som eleverne har brug for. Det er Rikke, som er uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed, der underviser eleverne i mængder, og hvad de skal gå efter i buffeten. Lasse tager allerede fat i eleverne, før de kommer på skolen, og hjælper dem med træningsprogrammer, så når de starter på SGE, kan de nemmere holde til den træningsmængde, de vil opleve her.

Armbøjning

130 år jubilæum

Til næste år bliver SGE 130 år, og er, hvis vi selv skal sige det, i topform! Skolen har ere gange gennemgået store forvandlinger enten på grund af love og bekendtgørelser, samfundsmæssige ændringer, interne holdninger, økonomi eller noget helt sjette. Vi har skolens formål stående i vedtægterne, og den er der ikke ændret på, men vi har de seneste 8-9 år arbejdet med både værdier, visioner, strategier og kerneopgaver for at blive mere skarpe på, hvad det er, vi vil, og hvor vi gerne vil hen med skolen.

Mobbestrategi og persondataforordning

Fra midt i 2009 skulle alle folkeskoler have en antimobbestrategi, og fra oktober 2017 skal vi som efterskole også have en anti-mobbehandleplan. Vi har arbejdet med planen på et personalemøde, hvor vi fik synliggjort alle de ting, vi allerede gør. Det være sig forebyggende arbejde og konkrete handlinger, hvis skaden er sket. Mobning er meget ubehageligt og kan ødelægge et efterskoleophold fuldstændigt. Elever som bliver mobbet kan ikke bare tage hjem efter undervisning, men bliver konstant konfronteret med mobningen, så derfor har vi altid handlet på mobning og arbejdet på at skabe et godt miljø for eleverne.

Hvor ville det være nemt, hvis vi kunne nøjes med at sige ”opfør dig pænt”, og så vidste alle præcis, hvad det handlede om. Forældre og elever skulle kun skrive under på dette ene punkt, for alle vidste, hvad det betød. Men sådan er det ikke i virkeligheden, og kontrakten med forældre og elever bliver længere og længere og mere og mere omfattende. I forbindelse med den nye EU-lov om persondataforordning, som træder i kræft til foråret 2018, bliver der åbnet op for et helt nyt kapitel om oplysninger og tilladelser, vi som skole skal have styr på.

Lidt nyt fra praktiskafdelingen

Vi har i fere år haft store problemer med mos på tagene, men lige før sommerferien gik vi i gang med at få bugt med det. Vi fik et firma til at vaske tagene fuldstændig i bund. Fra at være mos- og grå/sort farvet blev det helt lysegråt og næsten hvidt. Ødelagte plader og taghætter blev skiftet og til sidst blev det malet, så det blev flot sort igen. Det ser næsten ud, som om vi har fået nyt tag på. Nu gælder det bare om at holde mossen væk de kommende år, og så holder taget nok 20-30 år mere.

Tagrensning af taget

Debut for linjefagsture

Sidste år var debut for vores linjefagsture, og fra næste år er det en obligatorisk del af linjefagsoplevelserne. Vi oplevede, at eleverne k meget ud af turene. Elever- ne på de enkelte linjefag blev rystet godt sammen og k oplevet deres interesser i andre rammer og sammenhænge. Nu må fremtiden vise, hvordan dette nye tiltag udvikler sig til gavn for eleverne.

En skitur med mange traditioner

Det har i rigtig mange år været en tradition, at Sorø er taget til Holzgau for at stå på ski i Warth, men i februar 2017 tog vi chancen og tog i stedet til St. Johan. Vi havde som altid en rigtig god skitur med mange grænser, som blev brudt, kæmpe oplevelser og meget få skader. Skiområdet var super godt, og vi boede på ét samlet hotel, hvilket gjorde mange ting meget nemmere. Da vi kom hjem og evaluerede turen, var vi meget enige om, at det havde været en fantastisk tur, men var det godt nok til at bryde traditionen med Holzgau? Efter skriftlig spørgeundersøgelse og heftig debat for og imod blev det til sidst vedtaget, at vi tager til St. Johan igen i 2018.

Snowboard på efterskole

Gymnastikken på Sorø

Sorø er gymnastikken, og vi bruger gymnastikken til at udtrykke os og vise, hvad fællesskab er for os. Vi er over en årrække nu nået til et punkt, hvor alle elever, som kommer på skolen, gerne vil være en del af gymnastikken og de opvisninger, vi laver. Der kan selvfølgelig være skader eller andre ting som gør, at man ikke kan deltage i det hele, men det er på ingen måde det, som præger billedet. Det er meget få steder, man kan opleve den entusiasme og samhørighed, som eleverne udstråler og gennemlever i forbindelse med en gymnastikopvisning med SGE.

Drengegymnastik efterskole

Det handler om eleverne

Vi har i alle de år, jeg kan huske, haft nogle rigtig gode forældretemadage i slutningen af september. Og som jeg fortalte sidste år, får forældrene afprøvet forskellige aktiviteter og hygget sig med deres børn og personalet. I 2016 fik vi etableret en sofa med mange puder i hovedindgangen.

Jeg var lidt skeptisk og forudså flere dumme situationer, men må erkende, at mine bekymringer er bragt til skamme. Det er blevet et helt igennem hyggeligt sted, som eleverne nyder at bruge, ikke kun til at slappe af i, men også til gruppearbejde, og vi som sidder på kontoret får i løbet af en uge mange sjove og hyggelige oplevelser med eleverne, som ligger næsten lige uden for døren. På kontoret kan man til tider komme lidt væk fra det, det hele handler om – nemlig eleverne, men med den nye sofa bliver vi en endnu større del af elevernes hverdag og undervisning.

De, som stræber efter at blive bedre og klogere, er dem, som er med til at skabe fremtiden – derfor skal vi også huske, at den vigtigste ressource vi har i forhold til fremtiden er – eleverne.

Mvh. forstander – Karsten Haim

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.