• kærlighed til gymnastik

Indbydelse til generalforsamlingen

Udgivet 26. april 2021

Du inviteres hermed til Generalforsamling

Datoen bliver torsdag d. 10. juni kl. 17:00.

S.U. den 2. juni

Tilmeld dig her:

Program for generalforsamling

Dagsorden for generalforsamlingen

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Bestyrelsen aflægger beretning.
 3. Forstanderen aflægger beretning.
 4. Indkomne forslag.
 5. Revideret årsrapport for foregående finansår og budgettet for indeværendefinansår forelægges.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  1. Niels Eghøj – villig til genvalg
  2. Ulla Nikolajsen – villig til genvalg
  3. Thomas Bisgaard – villig til genvalg
 7. Valg af 1 suppleant.
 8. Eventuelt.

Forslag skal være skolen i hænde senest d. 1. april 2021.

Det fulde regnskab eftersendes ved henvendelse til skolen. 

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning. I bedes tilmelde jer på ovenstående tilmelding.

Med venlig hilsen

Karsten Haim

Gymnastikopvisning Sorø Gymnastikefterskole
Gymnastikopvisning på Sorø Gymnastikefterskole.

Der er lukket for kommentarer.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.