• kærlighed til gymnastik

Generalforsamling

Udgivet 5. marts 2024

Hermed inviterer vi dig / jer til generalforsamling torsdag, den 4. april 2024 kl. 18.00

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsen aflægger beretning
  • Forstander aflægger beretning
  • Indkomne forslag
    • Bestyrelsen kommer med forslag til vedtægtsændringer for at leve op til ministeriets lovkrav.
  • Revideret årsrapport for foregående finansår og budget for indeværende finansår forelægges
  • Valg af bestyrelsemedlemmer
  • Valg af 1 suppleant
  • Eventuelt

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 25. marts 2024, forslagene skal være skriftlige. 

Det fulde regnskab eftersendes ved henvendelse til skolen. 

Efter generalforsamlingen vil der være en let anretning omkring kl. 19:15.

I bedes tilmelde jer på nedenstående link:

S.U. den 28. marts 2024

Med venlig hilsen

Karsten Haim

Gymnastikopvisning Sorø Gymnastikefterskole
Gymnastikopvisning på Sorø Gymnastikefterskole.

Der er lukket for kommentarer.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.