• kærlighed til gymnastik

Kontinuitet, udvikling og omstilling – det er hvad SGE står for.

Udgivet 18. december 2017

af Susanne Qwist (formand for bestyrelsen) 

Vores vision om, at vi vil være den mest attraktive undervisningsinstitution fordrer også, at vi er dynamisk og fremtidsorienteret. Og sammen med skolens formål og værdigrundlag, som vi holder godt fast i, er det nogle klare pejlemærker. Vi har satset stort på de fysiske rammer – med springcenter, grusfodboldbane, fitnesscenter, renovering af værelser, nye vinduer – og i det hele taget en løbende vedligeholdelse – og sidst men ikke mindst et nyt indendørs parkourcenter. Vi har et stigende antal unge, der søger den udfordring – igen er vi lige et skridt foran.

Skolens videre udvikling af bygningsmassen

Som en del af skolens videre udvikling er det også vigtigt at have en vision for bygningsmassen. Vi har et konkret udspil hertil. Vi har længe været interesseret i at erhverve et areal fra Topshøj 34, som grænser op til bygningsmassen, for på længere sigt at sikre bygningsmassens udvidelse. Det er nu lykkedes – med ca. 12 ha – rundt om hele vores matrikel. Noget af det erhvervede areal, der ligger tættest på skolens bygningsmasse, kan anvendes til udvidelse af bygningsmassen. En anden del af arealet forventes ikke at kunne anvendes til byggeri til brug for skolen på grund af nærheden til skoven – men kan anvendes til boldbane og udendørs opvisningsplads for gymnastik.

Et andet areal, der består af skov, buskområder og græs, kan anvendes til aktiviteter inden for motionsløb, orienterings- og terrænløb, mountainbike m.m. Et areal mod vest er i dag udlagt til vandrefolde for heste og det erhverves, fordi det vil være vanskeligt at udvide bygningsmassen mod vest på grund af skovbyggelinjen. Vi har søgt landzonetilladelse, og når den foreligger, kræves der tillæg til den gældende lokalplan, for at vi fortsat kan udbygge skolen. Købet af grusgraven er der fundet en afslutning på – vi køber ikke.

TeamGym veninder

Farvel til 9. klasse i 2018…

Det samfundsmæssige fokus på faglighed betyder, at vi har styrket det pædagogiske og det faglige – også det holder vi fast i.
Flere unge vælger et efterskoleophold – 28.842 pr. august 2017. Det største antal nogensinde. ca. 67 % af eleverne går i 10. klasse, mens ca. 33 % går i 8. og 9. klasse.

Vi oplever en faldende tilgang til vores 9. klasse – i kommende skoleår er der kun én 9. klasse og søgningen til de kommende år har været meget beskedent. Det tager vi nu konsekvensen af og koncentrerer os derfor udelukkende om 10. klasse
Intet kommer af sig selv – her er vores markedsføring vigtig – her er udlejning af lokaler et stort aktiv. Men der er mange andre tiltag – de sociale medier spiller en stor rolle – og man finder hele tiden på nye tiltag – for 2. år har der været en stor gymnastikopvisning i Brøndbyhallen/ kaldet Gymnastikkabalen – i samarbejde med Gymnastikefterskolen Stevns, hvor andre foreninger også var inviteret.

Parkour i Berlin

Efterskolerne må genopfinde sig selv i en verden i forandring…

Politisk set har vi nu en ny undervisningsminister – Merete Risager. Hun kan se, at der sker en stor udvikling for de unge, mens de bor i det anderledes læringsrum. Hun udtaler, at efterskolerne spiller en vigtig rolle i de unges identitetsafklaring i en kompleks tid. Derfor mener hun, at efterskolerne hele tiden er nødt til at genopfinde sig selv i en verden i forandring. Hun efterlyser, at efterskolerne selv laver den afklaring og spiller ind til hende.
Efterskoleforeningen har allerede budt Ministeren velkommen med en række forslag til forandringer i lovgivningen, omfordeling af statsstøtten m.m
Med finanslovsforliget for 2017 blev antal kursusuger begrænset til 42 uger – regeringen foreslog 41 uger, som ville være en alvorlig besparelse. Med forliget blev omprioriteringsbidraget gennemført. Det betyder, at takster og grundtilskud bliver reduceret med 2% i forhold til, at statstilskuddet samtidig blev varslet til at blive reduceret hvert år frem til og med 2020. Hvis det gennemføres, vil statstilskuddet i 2020 være reduceret med næsten 10% i forhold til 2015 – hvilket svarer til årligt 200 mio. for hele skoleformen. Så her er bestemt udfordringer.

I marts 2017 kom en effekt- og profilanalyse, hvis formål var at undersøge, om der er en uddannelsesmæssig effekt af efterskoleophold – og det er der. Unge, der tager 10. klasse på efterskole, har 11 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en ungdomsuddannelse end unge, der afslutter grundskolen med folkeskolens 9. klasse. Det viser en omfattende undersøgelse af ca. 1,4 millioner skoleelever, der har afsluttet grundskolen i årene 1995-2015.

Alt i alt har det været et begivenhedsrigt år på SGE – vi er fortsat en skole i rivende udvikling – det er vigtigt, hvis vi skal være med “på vognen”
Bestyrelsen føler, at den kontinuitet, den udvikling og omstilling, vi til stadighed arbejder med på skolen, er helt nødvendig – og det har bragt os rigtig langt.

Efterskoleliv

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.