Nyheder Arkiv - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Category: Nyheder

Der er sker fantastisk meget på en efterskole. Der er mange åbne arrangementer, opvisninger og store festligheder i løbet af året. Her får du de vigtigste nyheder og informationer som betyder meget for SGE!

Oversigtsbillede af Sorø Gymnastikefterskole

Indbydelse til generalforsamlingen

Du inviteres hermed til Generalforsamling – torsdag den 15. april 2021 Tilmeld dig herunder, senest den 1. april 2021. Program Generalforsamling Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen aflægger beretning. Forstanderen aflægger beretning. Indkomne forslag. Revideret årsrapport for foregående finansår og budgettet for indeværende finansår forelægges. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valg af 1 suppleant. Eventuelt. OBS! Regnskab eftersendes ved …
» Læs mere

Elevforeningen for SU & SGE’s generalforsamling

Dagsorden: Valg af dirigent Formandens beretning Forstanderes beretning, herunder nyt fra skolen Regnskab ved kassereren Indkomne forslag fra bestyrelsen: lovændringer (se bilagene og ændringsforslag på de næstkomne sider) Valg Bestyrelsesmedlemmer på valg: Nadja (ikke villig til genvalg), Michelle (villig til genvalg som suppleant), Cathrine (villig til genvalg), Karoline (villig til genvalg). Suppleanter på valg: Nina …
» Læs mere

FÅ 5 ting du skal vide om Sorø!


Besøg os til Efterskolernes dag

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.