gymnastik efterskole
Klik for at slå lyd til / fra...

FAQ

Generelle spørgsmål om Sorø Gymnastikefterskole

Tilskud til efterskoleopholdet
I forhold til tilskud til efterskoleopholdet, så er der to muligheder:
  • Den statslige elevstøtte (alle får dette tilskud), søges ved udfyldelse af et skema som sendes fra SGE ca. 10 måneder før skolestart.
 
  • Den individuelle supplerende støtte søges på skolen og behandles individuelt af et udvalg på skolen. I gennemsnit har vi givet 8.000 kr. pr. familie som har søgt til et efterskoleophold. Den supplerede støtte søges første om foråret samme år som skolestart.
Det 11. skoleår på Sorø Gymnastikefterskole

Du kan gå i 11. klasse på Sorø Gymnastikefterskole. Der bliver fokuseret på at komme godt igennem dansk-, engelsk- og matematikundervisningen samt muligheden for at lave en masse gymnastik, parkour eller dans. Det kan være elever som ikke har sluttet 9. eller 10. klasse eller elever som har brug for endnu et modenhedsår for at blive klar til at komme videre i uddannelsessystemet. Kontakt os gerne hvis I har flere spørgsmål.

Skal alle eleverne med på skituren og linjefagsturen?

Alle elever skal med på skituren og linjefagsturen. Skituren er en fællestur modsat linjefagsturene som foregår i mindre grupper med linjefaget. De enkelte linjer tager oftest udenlands i linjefagsgrupperne. Både skituren og linjefagsturen er obligatorisk.

OBS! Fra årgang 2018/19 og frem er linjefagsturen obligatorisk og indregnet i skolepengene. 

Læs mere om de mange oplevelser på skituren og hvordan skituren booster det store fællesskab.

Hvilke linjefag kan du vælge på SGE?

Ved tilmeldingen skal du vælge et linjefag i enten TeamGymParkourDansRytmisk gymnastik eller Springgymnastik som vælges for hele året.

Hvornår skal du skrive dig op?

Det er svært at sige, men vi anbefaler minimum 3-4 år før skolestart for at være sikker på en plads. Tilmeld dig online.

Weekend & ferier

Skoleåret starter midt i august og slutter sidst i juni på 42 uger. Der udarbejdes forud for skoleåret en ferieplan, der nogenlunde følger folkeskolens ferier.

Eleverne kan de fleste weekender vælge, om de vil blive på skolen eller tage hjem. Skolen ser gerne at eleverne bliver på skolen i weekender. Eleverne skal komme tilbage til skolen søndag mellem 20.00 og 21.30.

Lange weekender er planlagt henover året (se kalenderen). Vi opfordrer til at lægebesøg, tandlægebesøg og lignende planlægges på de fridage, etc.

Regler, vilkår og røgfri skole

På SGE har vi nedskrevet vores fælles regler og vilkår om adfærden på SGE. De skal hjælpe os til alle at få det bedst mulige ophold. Skolen er desuden røgfri ude og inde på hele matriklen for elever, forældre, gæster og personale. Se skolens regler og vilkår om adfærd under efterskoleopholdet.

Forsikring på linjefagsture og studieture

Skolen har indgået aftale om forsikring af vores elever og personale på de forskellige udlandsture.

  • Der gælder en ansvarsforsikring, der dækker, hvis vi kommer til at skade andre.
  • En rejseforsikring, der dækker hjemtransport ved sygdom og ulykke.
  • En lille ulykkesforsikring, der dækker ved 5% i méngrad.

Vi anbefaler, at I selv har en ulykkesforsikring samt en ansvarsforsikring (i jeres indboforsikring). Alle skal have det blå sygesikringsbevis med på rejserne. Ved sygdom eller tilskadekomst lægger skolen ud for udgifter til transport og lægehonorar. Hvis et barn kommer hjem efter et uheld, skal der udfyldes nogle papirer, som udleveres ved hjemkomsten. Det er en betingelse for at skolen kan få refunderet udgifterne.

Betalingsforsikring af forældres skoleydelser

Som forældre har I mulighed for tilvælge en forsikring, der giver betalingsforsikring af skoleydelserne. Forsikringen er målrettet forældre til børn, som påtænker et efterskoleophold.

Hvis den eller de forsikrede forældre bliver ramt af arbejdsløshed, sygdom eller ulykke, der medfører midlertidig fuld uarbejdsdygtighed, går forsikringen ind og dækker forældrenes skoleydelse. Læs mere om forsikringen.

Transport til og fra skolen med bus

SGE ligger rigtig godt i forhold til offentlig transport og motorvej. Vi hjælper til at eleverne med at komme til og fra SGE med busser, som kører til Sorø station fredag og tilbage igen til skolen søndag aften. Eleverne melder sig til bussen og betaler 20 kr pr. vej.

Hvor meget koster det at gå på efterskole?

Skolens pris fastsættes i god tid inden opholdet, og både stat og kommune giver tilskud. I skoleåret 2018/19 koster opholdet 2.375 kr. pr. uge, og der gives stats- og kommunestøtte i forhold til familiens indkomst to år tidligere.

Skolen sørger for, at der bliver søgt stats- og kommunestøtte. Statsstøtte gives i forhold til familiens indkomstgrundlag, mens kommunestøtten er et fast beløb. Du kan beregne din egen støtte på efterskolernes prisberegner.

I prisberegneren kan du beregne, hvad du skal betale for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for børn under 18 år i husstanden.

Hvordan foregår betalingerne for efterskole-opholdet?

  1. Tilmeldingsgebyr på 500,- kr. Dette beløb betales ved indmeldelse. Beløbet bliver tilbagebetalt, hvis vi ikke kan give dig en plads.
  2. Fastholdelsesgebyr på 3.000,- kr. Betales ca. et år før skolestart ved den personlige samtale.
  3. Skolepengene betales i 10. rater. Beløbet er beløbet afhænger af forældrenes indkomst og er derfor individuelt. Første rate betales 1. juli og sidste den sidste rate betales 1. april.

Alt er inkluderet i prisen undervisningsmaterialer, relevante papirvarer til undervisningsbrug, skitur til udlandet, teaterture el.lign., samvær med andre skoler, skoletøj, opvisningsdragter og lignende til opvisningen. Linjefagsturen og skituren er også inkluderet i skolepengene.

Såfremt skoleåret afbrydes i utide, frivilligt eller ufrivilligt, betales 4 uger ekstra, svarende til den ordinære ugepris uden statstilskud.

Se vores guide til betaling af efterskole-opholdet…

 

SGE’s årskalender

I løbet af året er der mange aktiviteter etc. opvisninger og camps. I skolens årskalender kan du finde alle arrangementerne.

Tilmeld dig skolens nyhedsbrev for at få historierne først…

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg med i historierne, se billederne før alle andre, få invitationer og mød eleverne samt de ansatte.
Tilmelding til nyhedsbrev.

Hvordan vælges linjefag og valgfag?

Alle elever vælger ét linjefag som vælges for hele året. Du skal desuden vælge mellem forskellige valghold. Valgfagene er ½ årlige og der vælges igen i januar pånær tysk, fransk og fysik/kemi som er helårige.

OBS! efter årgang 2017-18 stopper 9. klasse på Sorø Gymnastikefterskole.

Valgfagene fransk, tysk og fysik/kemi kan vælges som fortsætterfag i 10. klasse. Valgfagene vælges først, når du starter på skolen i samarbejde med en lærer som vejleder dig.

Hvor mange ferier/udflugter vil der være på et år?

Det er svært at sige præcist med udflugterne men linjefagsturen ligger omkring oktober og skituren i februar. Elever og lærer holder ferie i efterårsferie, juleferie og vinterferie i uge 7. I februar og marts er weekenderne fyldt med opvisninger, så der er mange blive-weekender på skolen. Se årskalenderen.

Hvad har du brug for at have med på efterskole inden start?

Hvad skal du have med på efterskole? Det er et spørgsmål vi ofte hører fra kommende elever. Vores pakkeliste til efterskoleopholdet dækker det meste. Se pakkelisten.

Info til elever om Sorø Gymnastikefterskole

Bestilling af tøj i webshoppen

Det er muligt for elever at bestille tøj i vores webshop. Webshoppen er et samarbejde med Sport24 som står for levering af tøjet. Det er ikke et krav at eleverne skal købe noget i shoppen, men det er et udelukket et tilbud. SGE tjener ikke noget på køb og salg. Aftalen er lavet for at give eleverne nogle gode tilbud.

Gå til webshoppen

Gluten allergiker

Som gluten allergiker er der en ekstra uge pris på kr. 239,- kr. Køkkenet har lavet beregninger udfra statens tabeller, da allergikerne får støtte af staten.

Tilmelding til weekenden

Din tilmelding til den kommende weekend foregår via vores intra-system Viggo. Tilmelding lukker mandag kl. 12.00 og har du ikke tilmeldt dig, det så kan du desværre ikke få lov til at blive i weekenden. Tilmeldingen til weekenden er bindende og du kan derfor ikke tage hjem og komme tilbage senere.

Hvordan ser weekenderne typisk ud, hvis du er på skolen?

Vi elsker weekender med eleverne på skolen. Der er altid gang i aktiviteter, og hygge blandt eleverne kendetegner weekenderne. Der er 3 forskellige slags efterskole-weekender.

Den første er “blive-weekenden“, hvor alle elever skal være på skolen hele weekenden. Der kan være forskellige arrangementer f.eks. opvisningsweekender, efterskolernes dag, forældretemadag osv.

Den anden er “valgfri“-weekend, hvor du selv vælger om du vil være på efterskolen i weekenden. Her er det vagtlærerne som laver weekendens program. Der kan være forskellige aktivteter som udendørs glidebane, åbne spring- og parkourcenter, lave bål, sove i telt, have filmmarathon osv. I disse weekender bliver eleverne rystet godt sammen og der er rigtig mange hyggelige stunder mellem elever/lærer.

Den tredje er “lang-weekend“, hvor eleverne tager hjem på en lang og velfortjent weekend. Det er enten mandag eller fredag som bliver gjort fri til eleverne. I disse weekender opfordrer vi til at I planlægger frisør, tandlæge og lægebesøg.

Regler med hensyn til at “pynte” sit værelse!

Vi vil rigtig gerne have at eleverne gør meget ud af deres værelser for det bliver et hyggeligt “hjem”. Der er opsat kroge forskellige steder på værelset. På snorene kan hænges plakater, billeder, blomster og små lyskæder mm.

Hvis du bliver syg…

Ved sygdom møder du op til morgenmad og melder dig syg til vagtlæreren. Herefter hjælper du din K-gruppe med rengøring på områderne for så at gå på værelset indtil kl. 21.15, hvorefter der er mulighed for at komme i bad. Alle måltiderne spises i spisesalen med de andre elever. Dog ved et “syge-bord”.

Opdeling af eleverne i familie- og k-grupper?

Eleverne er opdelt i 5 familier: Olsen, Jensen, Hansen, Svendsen og Nielsen. Der er ca. 42 elever i en familie og disse familiegrupper er yderligere delt i kontaktgrupper á ca. 10-12 elever. Det er K-gruppelæreren som har den helt tætte kontakt mellem eleven og hjemmet. Kontakt lærerne.

Hvordan bor eleverne på værelserne?

På SGE bor eleverne sammen på 3 mandsværelser på 4 gange, der findes dog ét enkeltmands- og et par tomandsværelser. Eleverne bor på fællesgange, hvor piger og drenge bor ved siden af hinanden. Elevernes værelser ligger i hjertet af skolen, så det altid er let for dem at komme ud til undervisning og rundt på skolen. Værelserne er ikke store, og det er meningen at eleverne bruger lektiecafén ved hjemarbejde.

Facebookgruppe for elever

Vi har valgt at lave Facebookgrupper for de enkelt årgange. Derfor kan du som kommende elev blive medlem, så du allerede nu kan møde dine kommende skolekammerater.
Facebook gruppen – Sorø Gymnastikefterskole 17/18
Facebook gruppen – Sorø Gymnastikefterskole 18/19
Facebook gruppen – Sorø Gymnastikefterskole 19/20
Facebook gruppen – Sorø Gymnastikefterskole 20/21

Hvor mange gange om ugen skal du gøre rent på værelserne?

Hver morgen skal der ryddes op på værelserne (sengen skal redes, tømme skraldespand osv). Én gang om ugen er der hovedrengøring med gulvvask, støvsugning og aftørring af støv på hele værelset.

Hvor meget idrætstøj skal du have med?

Du får brug for rigtig meget idrætstøj. Shorts, trænings t-shirt og trøjer bliver flittigt brugt.

Kan du have besøgende/gæster?

Ja fra efterårsferien er det muligt at få besøg af venner i weekenderne. Gæsten overnatter på elevens værelse. Ved modsatte køn overnatter eleven hos en anden af samme køn. Gæsten følger skolens retningslinjer og regler og et lille beløb betales for maden.

Må du sove på et andet værelse i weekenden?

I nogle weekender er det muligt at sove på andre værelser. Det er weekendens vagtlærer som giver mulighed for det.

Har du samme værelseskammerater hele året?

Ja, som udgangspunkt er det muligt at behold de samme værelseskammerater, men på enkelte årgange har vi gjort det muligt at bytte for elever der har lyst. Se værelserne her.

Er det muligt at stoppe på sine valgfag?

Valgfagene er som udgangspunkt ½ årlige og der vælges igen i januar på nær tysk, fransk og fysik/kemi og gymnastikuddannelse som er helårlige. Du kan som udgangspunkt ikke stoppe på et valgfag. Læs om alle valgfagene her.

Er det muligt at skifte linjefag, efter man er startet, hvis du finder ud af, det ikke var det rigtige?

Vi ønsker at eleven holder fast i sit linjefag hele året, men i særlige tilfælde kan linjefaget skiftes ved skader eller lignende. Læs om alle linjefagene her.

Hvad har du brug for at have med på efterskole inden start?

Hvad skal du have med på efterskole? Det er et spørgsmål vi ofte hører fra kommende elever. Vores pakkeliste til efterskoleopholdet dækker det meste. Se pakkelisten.

Info om undervisning på Sorø Gymnastikefterskole

Skal du have egen computer med?

Alle elever skal selv medbring en computer, så der kan arbejdes i timerne, afleveres og modtages opgaver via internettet. Eleverne vil få gratis adgang til en fuld Office365-pakke. Derudover vil meget af kommunikationen på skolen foregå via skolens intranet Viggo.

Hvordan vælger du valgfagene?

Valgfagene vælges først, når du starter på skolen i samarbejde med en lærer som vejleder dig. Se valgfagene.

Er det muligt at stoppe på sine valgfag?

Valgfagene er som udgangspunkt ½ årlige og der vælges igen i januar på nær tysk, fransk og fysik/kemi og gymnastikuddannelse som er helårlige. Du kan som udgangspunkt ikke stoppe på et valgfag. Læs om alle valgfagene her.

Er det muligt at skifte linjefag, efter man er startet, hvis du finder ud af, det ikke var det rigtige?

Vi ønsker at eleven holder fast i sit linjefag hele året, men i særlige tilfælde kan linjefaget skiftes ved skader eller lignende. Læs om alle linjefagene her.

Gymnastik på Sorø Gymnastikefterskole

Er alle eleverne med til gymnastik-opvisningerne?

Ja, alle eleverne på SGE er med til gymnastikopvisningen. Det er vigtig at alle elever får et stort ejerskab i opvisningen. SGE bestræber sig på at vise mangfoldigheden fra alle vores linjer. Find opvisningsplanen.

Skal du være dygtig til gymnastik?

Nej, det behøver du ikke. Det eneste krav vi stiller er at du har lyst til at give den gas sammen med os. Mange elever kommer dog med en gymnastikbaggrund, men vi har plads til alle niveauer. Alle eleverne deltager en i fælles opvisning. Se mere om opvisningerne. 

Relaterede indlæg

Sådan bliver du fysisk klar inden efterskolestart!

For at du kan starte bedst muligt og undgå skader i løbet af året, er det super vigtigt med en god grundform. Når du starter med træningen, er det dog vigtigt, at du starter langsomt op, så kroppens led, sener, muskler og knogler bygges op. Det tager tid at bygge opbygge en god grundform, men det er helt sikkert træningen værd. Følg vores træningsprogram.

Hvor mange gange skal du lave opvisning på et år?

Vi laver opvisninger rundt på hele Sjælland og nogen gange i rundt i hele Danmark. Antallet af opvisninger varierer år efter år, men omkring 20-25 opvisninger på en årgang. Se opvisningsplanen her.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.