• kærlighed til gymnastik

Politik for rygning og nikotinprodukter 

Afhængighed af rygning og nikotinprodukter er et stort samfundsproblem, og vi forsøger på bedste vis at oplyse og (ud)danne vores elever til en fremtid uden afhængighed af nikotinprodukter.

Vi arbejder ud fra tre fokusområder:

 • Loven om rygning
 • Holdning, oplysning og dannelse 
 • Efterskolens procedure og handleplan

Loven

Elever på efterskoler må fra 1. januar 2021 hverken ryge, dampe, tage snus, skrå, tyggetobak eller bruge andre tobakssurrogater og tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden som led i den nationale handlingsplan mod børn og unges rygning. Hverken på skolens matrikel eller uden for skolens matrikel.

Skolens holdning og leveregel

Vi har den viden og holdning, at rygning er uforeneligt med en sund krop; det har en negativ effekt på hjernens modning, det hæmmer koncentrationen og dermed evnen til læring. Rygning og indtagelse af nikotinprodukter er stærkt vanedannende og øger chancen for depression og angst.

På baggrund af ovenstående har vi den leveregel, at rygning ikke er tilladt på Sorø Gymnastikefterskole. Vores leveregler er til for at skabe en tryg, rar, dannende og hjemlig efterskole for alle elever på efterskolen.

Vi ved af erfaring, at når vores leveregel omkring rygning brydes, opstår der mange uhensigtsmæssige situationer, som en elev på 15-17 år kan have svært ved at sætte sig ind i. Derfor lister vi nogle af konsekvenserne op her:

 • Elever, der ikke ryger eller bruger nikotinprodukter, bliver utrygge ved situationen og føler, at det ikke er rart at skulle holde på en hemmelighed.
 • Elever, der ikke ryger eller tager nikotinprodukter, føler sig medskyldige og er nervøse for at stå i en mistænkelig situation.
 • Det kan også have den effekt, at elever, der ikke ryger eller tager nikotinprodukter, bliver fristet og starter en virkelig dårlig vane, der kan ende i afhængighed.
 • Der skabes mistillid og uærlighed til personalet, og det skaber på ingen måde gode forudsætninger for gode og tillidsfulde relationer.

Ved at bryde vores leveregel omkring rygning og nikotinprodukter skader du altså ikke kun din egen krop, men skader også det trygge og hjemlige efterskolemiljø og bringer vores værdier, sammenhold, tillid, ærlighed og respekt ud af balance. Af disse årsager har vi udarbejdet nedenstående procedure og handleplan.

Skolens procedure og handleplan

 • Forud for optagelse af nye elever skal kommende elever og forældre have gennemlæst vores rygepolitik.
 • Er en elev ryger eller afhængig af nikotinprodukter ved optagelsessamtalen, bliver eleven og forældrene spurgt ind til, hvilke tiltag de vil sætte i gang frem mod skolestart.
 • I starten af skoleåret vil skolen sørge for at oplyse og (ud)danne eleverne omkring rygning og nikotinprodukter, f.eks. ved foredrag af en rygestopkonsulent.
 • En elev har altid mulighed for at henvende sig til en lærer eller leder og søge hjælp i forhold til at komme ud af et afhængighedsproblem.
 • Ryger eller indtager en elev nikotinprodukter på skolen, skal eleven underrette sine forældre i en lærer eller en leders påhør. Herefter forventer vi som skole, at forældre og elev får talt godt sammen og efterfølgende redegører for et afvænningsforløb og handleplan, som drøftes med skolens ledelse.
 • Ved brud på handleplanen kan konsekvensen være, at skoleopholdet afsluttes.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.