værelser på efterskole

Sådan bor vi på værelserne?

De fleste værelser på SGE er 3-mands værelser, dog er der enkelte 2-mands værelser. Værelserne er næsten ens og mange har håndvask. Ens for alle værelserne er, at bad og toilet er fælles på gangen. Der er 11-13 værelser på samme gang og der er i alt fem gange: Skoven, Højen, Klinten, Sletten og Engen. Gangene er blandet med pige- og drengeværelser, men det enkelte værelse er kun for det ene køn.

Besøg på Værelse 23

roomies på efterskole
Værelse 24: (fra venstre) Selina Tegner, Sofie Winther og Ida Frederiksen.

Ida Frederiksen fortæller om deres værelse;

Selvom vi har været meget forskellige på vores værelse, så har vi alligvel fundet hinanden. Vi har alle tre valgt forskellige linjer, så det har været dejligt at mødes på værelset og høre om de andres oplevelser i løbet af dagen.

Vi har været gode til at give hinanden plads og når en havde brug for at sove eller der kom drengebesøg. Det har været skønt at bo 3 på værelset og vi synes det har fungeret rigtig godt. Nu kan vi slet ikke forestille os det anderledes…

Hvorfor bytter vi værelse 2 gange om året?

Værelsesbytte to gange om året kan være med til, at opnå en større fællesskabsfølelse, samt mere tillid og tolerance i elevflokken, på tværs af forskelligheder. Dette styrker i sidste ende elevernes sociale kompetencer og netværk.
Ved at vores elever bytter værelse to gange om året, kaster vi dem ud i forpligtende fællesskaber på tværs af forskelligheder. Og altså også et forpligtende fællesskab overfor den, man måske ikke kender så godt, men som kan vise sig at blive en god roommate alligevel.
Vi ønsker at skabe åbne miljøer, med mulighed for at udvikle sig, og åbenhed for andre at komme ind i. Vi arbejder til stadighed mod klikedannelser og ekskluderende fællesskaber eller andre lukkede grupperinger, der går imod vores skoleform. På Sorø Gymnastikefterskole handler det om, at acceptere og anerkende hinanden.

Vi bytter værelser for at:

  • modvirke klikedannelser
  • åbne øjnene for nye relationer og venskaber
  • blande eleverne på ny
  • se skolen fra en ny vinkel
  • få nye rutiner
  • styrke de sociale relationer

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.