Tilmelding til Jubilar & Elevmødet

Lørdag, d. 8. juni 2024 er der Jubilar & Elevmøde, og du er hermed inviteret.

De 2 typer medlemsskaber:

Passivt medlemskab:

 • Gratis (vi må sende dig en besked vedr. jubilæum)
 • Vi må invitere dig til Jubilar & Elevmødet

Aktivt medlemskab:

 • 170,- kr. pr. år i kontingent
 • Deltagelse i Jubilar & Elevmødet
 • Årsskriftet
 • Støtteforening til Sorø Performance
 • Det aktive medlemskab skal fornyes hvert år, det løber fra 1. jan. til 31. dec.

Kære tidligere elever på SU / SGE! 

Det er med stor glæde, at vi inviterer jer til dette års Jubilar & Elevmøde på Sorø Gymnastikefterskole.  Vi håber at se rigtig mange af jer – både jubilarer men også jer, der ikke har jubilæum.   

Program for dagen:  

Kl. 9.15 Jubilæumsårgangene mødes til morgenmad, sange og velkomsttale  Jubilæumsårgangene er (2018/2019, 2013/2014, 2008/2009, 2003/2004, 1998/1999, 1993/1994, 1988/1989, 1983/1984, 1978/1979 osv.) 

Efter morgenmaden og helt frem til frokost er det muligt at få nogle hyggelige snakke, se på billeder og have tid med sin årgang. 

Kl. 10:30 – Åbent Springcenter og Parkourcenter for alle tidligere elever

Kl. 11:30 – Fotografering af jubilæumsholdene ved hovedindgangen 

Kl. 11:30 – 11:40: 5 års
Kl. 11:40 – 11:45: 10 års 
Kl. 11:45 – 11:50: 15 års 
Kl. 11:50 – 11:55: 20 års 
Kl. 11:55 – 12:00: 25 års, 30 års, 35 års, 40 års, 45 års osv.

Kl. 12:30 – Generalforsamling

Kl. 13.00 – Skolens musikhold underholder  

Kl. 13:20 – Kaffe og kage på tag-selv-borde  

Kl. 14:00 – Gymnastikopvisning af Sorø Performance og elevholdet i Opvisningscenteret  

Det er ikke tilladt at ryge, drikke øl eller nyde anden form for spiritus på skolens område.  

Tilmeldingsfrist: Senest lørdag, d. 1. juni 2024 

Vi glæder os til at se jer alle sammen. 

Mange hilsner elevbestyrelsen for SU / SGE

Elevfest for gamle elever på efterskole

Hvem er Elevforeningen?

At springe, lave opvisning, opleve og lære nye ting er alle elementer, som vi i elevforeningen kan relatere os til. Elevforeningen består udelukkende af tidligere elever fra forskellige årgange. 

Det er os, der besøger dig et par gange om året, og medvirker til at træffe valg for din og efterskolens fremtid. Vi er med til at give dig de bedste forudsætninger for at få et lige så godt efterskoleår, som vi selv har haft. At formidle glæden, minderne og følelsen videre, giver os et kærligt flashback til vores egen tid på Sorø Gymnastikefterskole. 

Elevforeningen består i øjeblikket af 7 bestyrelsesmedlemmer, som er fulde af gå på mod og kreative ideer, samt viljen til at gøre dit efterskoleår til noget helt specielt. Alle bidrager med det, som de kan. Nogle planlægger og udarbejder årsskriftet, andre planlægger gammel elevdag eller de 2 årlige arrangementer i elevforening, mens andre indkøber gaver til afgående lærer, jubilarer m.m. 

Bestyrelsesmedlemmer

Formand

Julie Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Karoline Gettermann

Bestyrelsesmedlem

Marius Kure

Bestyrelsesmedlem

Hakon Gammeltoft

Bestyrelsesmedlem

Frederikke Ebbe

Juniorbestyrelse

Pelle Birkedal

Juniorbestyrelse

Alissa Raft

Juniorbestyrelse

Sofie Bavnhoej

Love for elevforeningen for SU – og SGE

 1. Foreningens navn er: Elevforeningen for SU – og SGE
 2. Foreningens formål er at være bindeled mellem gamle elever og skolen. Dette søges gennemført især gennem afholdelse af elevfesten og ved udsendelse af årsskriftet.
 3. Som medlemmer kan optages gamle elever samt andre, der har interesse for foreningen og skolen.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf den største eller den mindste halvdel er på valg hvert år på den årlige generalforsamling, hvor der vælges min. 2 og max. 7 suppleanter og én revisor. Bestyrelsen vælger selv sin formand.
 5. Foreningens bestyrelse forpligter sig til at værne om foreningens maleri, som er skænket af Troels Trier.
 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og den er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. En ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1 ⁄ 4 af medlemmerne skriftligt forlanger det, eller hvis 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 7. Foreningens generalforsamling afholdes hvert år samme dag som Sorø Gymnastikefterskole afholder sin generalforsamling. Bestyrelsen aflægger her beretning, og regnskabet bliver fremlagt til godkendelse. 
 8. Forslag til lovændring må skriftligt fremsendes til bestyrelsen mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
 9. Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen, og det bliver opkrævet i løbet af foråret. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. 
 10. Hvis foreningen ikke er levedygtig, kan den opløses på en generalforsamling, der i så fald træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Foreningens protokoller og maleri må i sådan et tilfælde afleveres til skolen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 22. juni 2020.

Bestyrelsen

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.