Elevforeningen

Sådan bliver du medlem af Elevforeningen?

Der er tre mulighed for at blive medlem i Elevforeningen:

 1. passiv medlem (gratis)
 2. aktiv medlem (79 kr. – deltagelse i elevfest)
 3. pro medlem (119 kr. – deltagelse i elevfest og årsskrift)

Du skal vælge det medlemsskab som passer dig bedst. Aktiv medlem og pro medlem skal fornyes hvert år. Medlemsskabet kører fra 1. jan. til 31. dec. og du kan tilmelde dig hele året.

Gammel Elevdag

Datoen er lørdag d. 10. juni 2023 for Gammel Elevdag (Elevfesten) som du tilmelder dig i Aktiv eller Pro medlemsskabet.

Hvad indeholder medlemsskabet?

Passiv medlem

 • Gratis 
 • Invitation til elevfest & jubilæum

Aktiv medlem

 • 79 kr. (årligt)
 • Deltagelse til Elevfesten
 • Støtte foreningen & Sorø Performance
 • Invitation til jubilæum

Pro medlem

 • 119 kr. (årligt)
 • Deltagelse til Elevfesten
 • Støtte foreningen & Sorø Performance
 • Invitation til jubilæum
 • Årsskrift-bog + digitalt
 • Invitation til foredrag/arrangementer som afholdes på SGE

Hvem er Elevforeningen?


At springe, lave opvisning, opleve og lære nye ting, er alle elementer vi i elevforeningen kan relatere til. Elevforeningen består nemlig udelukkende af tidligere elever fra forskellige årgange.

Det er os der besøger dig et par gange om året og medvirker til at træffe valg for din og efterskolens fremtid. Vi prøver således på at give dig de bedste forudsætninger for at få et ligeså godt efterskoleår, som vi selv har haft. At give glæden, minderne og følelsen videre, giver os et kærligt flashback til vores egen tid på Sorø Gymnastikefterskole.

Elevforeningen består i øjeblikket af 19 bestyrelses-medlemmer, som er fulde af gå på mod og kreative ideer, samt viljen til at gøre dit efterskoleår til noget helt specielt. De 19 bestyrelsesmedlemmer har alle deres plads, om det er planlægning og udarbejdelsen af årsskriftet, gammel elevdag eller de to årlige elevforeningsarrangementer, indkøb af gaver til afgående lærer, jubilæum mm., så bidrager vi alle, med det vi kan.

Bestyrelsesmedlemmer

Næstformand

Julie Pedersen

Bestyrelsesmedlem

Hakon Gammeltoft

Bestyrelsesmedlem

Lasse Jensen

Bestyrelsesmedlem

Marius Kure

Bestyrelsesmedlem

Karoline Gettermann

Suppleant

Nina Balslev

Suppleant

Joachim Andreas Christensen

Suppleant

Pernille Finck-Jarrskov

Suppleant

Michelle Kristiansen

Suppleant

Frederikke Ebbe

Suppleant

Marie Madsen

Juniorbestyrelse

Pelle Rasmussen

Juniorbestyrelse

Smilla Dueholm

Love for elevforeningen for SU – og SGE

 1. Foreningens navn er: Elevforeningen for SU – og SGE
 2. Foreningens formål er at være bindeled mellem gamle elever og skolen. Dette søges gennemført især gennem afholdelse af elevfesten og ved udsendelse af årsskrift.
 3. Som medlemmer kan optages gamle elever samt andre, der har interesse for foreningen og skolen.
 4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf den største eller den mindste halvdel er på valg hvert år på den årlige generalforsamling, hvor der vælges minimum 2 og max 7 suppleanter og én revisor. Bestyrelsen vælger selv formand.
 5. Foreningens bestyrelse forpligter sig til at værne om foreningens maleri, som er skænket af Troels Trier.
 6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed og den er beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, såfremt 1⁄4 af medlemmerne skriftligt forlanger det, eller hvis 4 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
 7. Foreningens generalforsamling afholdes hvert år samme dag som Sorø Gymnastikefterskole afholder deres generalforsamling. Bestyrelsen aflægger her beretning, og regnskabet fremlægges til godkendelse. 
 8. Forslag til lovændring må skriftligt fremsendes til bestyrelsen mindst 2 måneder før generalforsamlingen.
 9. Det årlige medlemsbidrag fastsættes af bestyrelsen og opkræves i løbet af foråret. Regnskabet går fra 1. januar til 31. december. 
 10. Hvis foreningen ikke er levedygtig, kan den opløses på en generalforsamling, der i så fald træffer bestemmelse om anvendelse af foreningens midler. Foreningens protokoller og maleri må i sådan tilfælde afleveres til skolen.

Vedtaget på generalforsamlingen d. 22. juni 2020.

Bestyrelsen

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.