Elevfest for gamle elever

Elevforeningen for SU & SGE afholder i år sin årlige elevfest på Sorø Gymnastikefterskole.

Datoen er lørdag den 10. juni 2023

Indbydelse til elevfest 2023 på Sorø Gymnastikefterskole 

Lørdag den 10. juni 2023 

Kære tidligere elever på SU/SGE 

Vi kan med stor glæde inviterer jer til dette års elevfest på Sorø Gymnastikefterskole 

Vi håber at se rigtig mange af jer, både jubilar men også jer der ikke er jubilar.  

Programmet fra dagen er således:  

9.15               Jubilæumsårgangene mødes til morgenmad, sange og velkomsttale 
(17/18, 12/13, 07/08, 02/03, 97/98, 92/93, 87/88 osv.)  
Efter morgenmaden er der mulighed for hyggelige snakke, se på billeder og have tid med sin årgang indtil frokost (Der stilles lokaler til rådighed)  

10:30            Åbent springcenter og parkourcenter for alle gamle elever der er medlem af elevforeningen  

11:30            Fotografering af jubilæumshold ved hovedindgangen 

11:30-11:40: 5 års 
11:40-11:45: 10 års 
11:45-11:50: 15 års 
11:50-11:55: 20 års 
11:55-12:00: 25,30,35,40,45 års osv.  

12:00            Frokost for alle i den gamle hal 

12:30            Generalforsamling

13.00             Skolens musikhold underholder  

13:20            Kaffe og kage på tagselvborde  

14:00            Gymnastikopvisning af Sorø Performance og Elevholdet i opvisningscenteret  

Det er ikke tilladt at ryge, drikke øl eller nyde anden form for spiritus på skolens område.  

Der er tilmelding til elevfesten, som skal være modtaget senest d. 1. juni 2023 

Vi glæder os til at se jer alle sammen 

Elevforeningens bestyrelsen  

Elevforeningen for SU&SGE’s årlige generalforsamling 

Lørdag d. 10. juni under elevfesten for gamle elever

Kære tidligere elever på SU/SGE

Vi har glædet os til at kunne invitere til elevforeningens generalforsamling 2023 lørdag d. 10. juni 2023.

Hvis du sidder med tanken om at være en del af SU/SGE’s elevbestyrelse, så er det nu du skal slå til. Valget foregår til generalforsamlingen og vi er altid klar på at få flere og nye med i elevbestyrelsen. 
Hvis du har nogle spørgsmål omkring elevbestyrelsen er du velkommen til at skrive til formand Julie på juliepedersen@live.dk

Dagsorden ifølge lovene 

 1. Valg af dirigent 
 2. Formandens beretning
 3. Forstanderens beretning, herunder nyt fra skolen
 4. Regnskab ved kassereren
 5. Lovændring
 6. Lov nr. 7:
  • Nuværende: Foreningens generalforsamling afholdes hvert år samme dag som Sorø Gymnastikefterskole afholder deres generalforsamling. Bestyrelsen aflægger her beretning, og regnskabet fremlægges til godkendelse.
  • Forslag til ændring: Foreningens generalforsamling afholdes hvert år i juni måned sammen med foreningens årsmøde. Bestyrelsen aflægger her beretning, og regnskabet fremlægges til godkendelse.
 7. Valg 
  På valg er følgende: 
 8. Julie (villig til genvalg), Hakon (villig til genvalg), Marie (villig til genvalg), Frederikke (villig til genvalg), Lasse (ikke villig til genvalg) 
 9. Evt. 

Mange hilsner elevbestyrelsen for SU/SGE

Elevfest for gamle elever på efterskole

Se foreningens love og formål

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.