Elevfest for gamle elever - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Elevfest for gamle elever

Elevforeningen for SU & SGE afholder i år sin årlige elevfest på Sorø Gymnastikefterskole lørdag den 15. juni 2019.

Program

Kl. 09.00 Jubilæumsholdene mødes til morgenkaffe, jubilæumsbilleder osv.  (12/13, 07/08, 02/03, 97/98 osv.)
Kl. 10.30 Åbent springcenter og parkourcenter for alle gamle elever
Kl. 12.00 Frokost for alle
Kl. 12.30 Generalforsamling med dagsorden
Kl. 13.00 Volleyball for alle
Kl. 13.30 Fotografering af jubilæumshold ved hovedindgangen
Kl. 14.00 Gymnastikopvisning fra Sorø Performance og Elevholdet
Kl. 15.00 Tak for i år

Vi glæder os til at se dig.

Tilmelding

Tilmelding sker i nedenstående modul.

Har du en gammel skolekammerat som ikke er medlem af elevforeningen, så kan de melde sig ind i elevforeningen på selve dagen og deltage til elevfesten ved kontant betaling af 120 kr. ved indgangen. Der kan ikke betales med dankort på dagen! Der kan betales med mobilepay på dagen.

Der vil være kaffe og kage på tagselvborde mellem kl. 13.15 og 15.00, og mulighed for at spille volley og andre boldspil udendørs mellem 13.15 og 14.00.

Det er ikke tilladt at ryge, drikke øl eller nyde anden form for spiritus på skolens område.

Der er tilmelding til elevfesten, som skal være modtaget senest d. 1. juni 2018

HUSK: Navn, adresse, årgang og medlemsnummer!

Du bedes ligeledes give en tilbagemelding, hvis du har fået ny adresse eller mailadresse.

Generalforsamling

                      Dagsorden iflg. Lovene:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning, herunder nyt fra skolen.
  3. Regnskab ved kassereren
  4. Indkomne forslag fra bestyrelsen: lovændring. (se bilag på den næste side)
  5. Valg: På valg er følgende: Nadja Kamper (genopstiller), Michelle Kristiansen (genopstiller), Cathrine Thomsen (genopstiller) Karoline Gettermann (genopstiller).

Suppleanter på valg: Nina Balslev Jensen, Marius Kure, Frederikke Ebbe, Laura Hansen og Klara Bjørn Jensen.

                Valg af revisor: Bendt Roden (genopstiller)

Indbydelse til alle medlemmer og forslag om vedtægtsændringer

Elevfest for gamle elever på efterskole

Link til Foreningens love

Se foreningens love og formål

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!