Historie - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Historie

Sorø Gymnastikefterskole er en grundtvigisk/koldsk efterskole beliggende i Sorø tæt ved Sorø sø og Tystrup-Bavelse søerne. Den blev opført i 1888 og er siden blevet flyttet og ombygget mange gange, så den i dag huser 210 elever fordelt på 10. klassetrin. I dag er det Sjællands største efterskole (9. august 2020).

Sorø Gymnastikefterskole (tidligere Sorø Højskole og Sorø Ungdomsskole) tilbyder sine elever boglige fag, der forventes afsluttet med Folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen centrerer sig dog om kropslige fag og aktiviteter. På Sorø Gymnastikefterskole er det dig, dit liv og din udvikling, der i fokus. Vi har i sinde at lære dig at blive klogere på dig selv, så du kan tage ansvar for dit eget liv og bidrage til fællesskabet. Gymnastikken er den røde tråd i hverdagen. Den skaber et stærkt fællesskab, der spreder ringe i vandet til hele efterskolen.

Sorø Gymnastikefterskole fødselsdag er d. 25. september.

Stærke traditioner

Efterskolen er en veletableret skole med gode faciliteter, værdifulde traditioner og et stærkt netværk. Tidligere brugte skole mottoet:

“Forankret i det gamle – åben for det nye”

Værdigrundlag

I 2019 blev værdigrundlaget omskrevet;

“SGE er en grundtvigsk efterskole der bygger på værdierne”

  • sammenhold
  • tillid
  • ærlighed
  • respekt

= stær.

Gymnastikken

Efterskoleeleverne fordres interesse for idræt og bevægelse, særligt gymnastik. Alle elever har obligatorisk gymnastik, hvilket medfører mange opvisninger på og udenfor skolen.

Udover de obligatoriske gymnastik lektioner skal eleverne vælge mellem linjefag i rytmisk gymnastik, springgymnastik, dans, parkour og teamgym.

Skolens logo

Sorø Gymnastikefterskole Logo
Logo af Sorø Gymnastikefterskole
Download SGE Logo
Logo af Sorø Gymnastikefterskole med årstal
Download SGE Logo med årstal

Historisk Tidslinje

2020 – Udvidelse af elevantalet fra 184 til 210. (9. aug)

2020 – Indvielse af opvisningscenter. Skolens største byggeri i nyere tid.

2018 – Skolen køber 12 ha. jord rundt om skolen for at sikre fremtiden

2017 – Bestyrelsen beslutter at nedlægge 9. klasse efter årgang 17-18

2016 – Indvielse af nyt parkourcenter (30. okt)

2013 – 125 år Jubilæum som Selvejende Instutition (30. nov)

2013 – Skole udvider fra 144 til 166 elevpladser (11. aug)

2013 – Skolens facebook-side runder 2.000 likes (24. juni)

2013 – Skolens YouTube-kanal runder 100.000 visninger (21. maj)

2012 – 40 år Jubilæum på matriklen (Topshøjvej 50)

2012 – 85 år Jubilæum som Ungdomsskole

2012 – Springcenter indvies (25. feb)

2010 – Sorø Gymnastikefterskole kommer på facebook (8. dec)

2010 – Nyt navn fra Sorø Ungdomsskole til Sorø Gymnastikefterskole

2009-nu – Forstander Karsten Haim (starter som lærer i 1996-2003 og forstander på Brøderup Ungdomsskole 2003-2008)

2008-nu – Bestyrelsesformand Susanne Qwist

2006-2008 – Forstander Søren Dahlstrøm Nielsen

2004-2006 – Forstander Lise Brønnum

2003-2008 – Bestyrelsesformand Bernt Juul Pedersen

2002 – Pejsestuen bygges

1996-2003 – Bestyrelsesformand Jørgen Neerup Jensen

1994 – Gymastikhallen bygges

1988-2004 – Forstander Jørgen Kristoffersen (starter som lærer i 1971-88)

1988 – Nyt logo tages i brug. Logo’et er tegnet af Inge Kokholm i forbindelse med skolens 100 års jubilæum. I skolens forhal hænger tæppet med skolens logo som er skænket af Egholtfondet.

1976-1996 – Bestyrelsesformand Henning Olsen

1981 – Idrætshallen bygges

1987-1988 – Forstander Anders Munk

1975-1987 – Forstanderpar Connie & Jens Aage Helmig (Jens Helmig får præsteembed i Jylland)

1972 – Sorø Ungdomsskole flytter til Topshøjvej 50

1965-1976 – Bestyrelsesformand Paul Honore

1952-1965 – Bestyrelsesformand Kai Sinding-Jensen

1951-1976 – Forstanderpar Sofie & Knud Aage Bramsen

I 1951 henvendte Anders Jørgensen sig til ministeriet, hvor han tilbyder overdragelse af skolen til en selvejende institution med lærer Knud Aage Bramsen som forstander. Ministeriets vurderingsfolk med kongelig Bygningsingeniør Hauning, beså skolen, og godkendte den til selvejende og med lærer Knud Bramsen som forstander, og med en købesum på 150.000 kr. 

Den 1. okt. 1951 overtog forstanderparret, Sofie og Knud Aage Bramsen ledelsen af Sorø Ungdomsskole. De havde været lærerpar på skolen to gange: 1941-42 og 1944-45. Her skal oplyses den store fremgang med skolen i de 25 år Bramsen var forstander. Skolen blev besøgt 30.000 elever i de 25 år, gennemsnit pr år 120 elever.  

1950-1951 – Jørgensen og hans hustru står med en tom skole

Der er ingen elever, ingen forstander og ingen godkendelse. Skolen må lukke for en stund.

1948-1950 – Jørgensen forpagtede skolen til lærer Kristian Støckel

Men nu svigtede elevtilgangen til skolen, og elevtallet svandt så langt ind, at statstilskuddet til skolen blev frataget. En stor sorg for forstander Støckel og hans hustru, der havde kæmpet en kamp for skolen for at overleve. Men det var også en sorg for Jørgensen og hans hustru, der på dette tidspunkt havde ejet Sorø Ungdomsskole i 17 år.  

1933-1947 – Forstanderpar Johanne Willie & Anders Jørgensen

I 1933 købte landbrugslærer Anders Jørgensen Sorø Ungdomsskole. Anders Jørgensen og hans hustru, cand.polyt. Fru. Wille Jørgensen var lærere ved Ankerhus Seminarium, før de købte skolen. Forstanderparret var meget afholdte af eleverne, og skolen gik stødt og godt gennem de svære krigsår. I 18 år, hvor de ejede skolen, gjorde de et stort arbejde i den frie ungdomsskole.  

1927 – Sorø Højskole skifter navn til Sorø Ungdomsskole

1927-1933 – Forstander Fjeldbo

Realskolelærer Fjeldbo overtager Sorø Højskole. Han er ikke højskolemand, derfor omdanner han skolen til ungdomsskole med præliminærkursus. Denne blomstringstid varer kort, så efter 5 års forløb tog ministeriet statstilskuddet fra skolen. Nu måtte Fjeldbo opgive skolen med en prioritetsgæld på 42.000 kr. Der er intet billede af Fjeldbo og skolen har desværre en dårlig økonomi i denne periode.

1923-1927 – Forstander Vilhelm Larsen

Wilhelm Larsen var tidligere lærer på Vallekilde Højskole. Købesummen var 60.000 kr., og udbetalingen til prioritet gælden var 18.000 kr. Elevtilslutningen til skolen svigtede, så med de få elever blev det en hård kamp for de to afholdte forstanderpar, så de måtte sælge skolen og flytte til Canada, hvor Larsen blev præst. I 1927 slutter Sorø Højskoles historie. Der findes desværre intet billede af Wilhelm.

1900-1922 – Forstander A. D. Dalsgaard

Kristian Bjerre sælger skolen til A. D. Dalsgaard. Dalsgaard var tidligere lærer på Askov Højskole og Dalsgaard var en meget dygtig og afholdt forstander, der gjorde et stort arbejde på skolen i 22 år. Han var folkelig i Grundtvigs ånd. I 1923 solgte A. D. Dalsgaard skolen til lærer Wilhelm Larsen.  

1888-1900 – Forstander Kristian Bjerre

Den 18. april 1888 blev grundstenen nedlagt og den 25. september 1888 indviedes Sorø Højskole. Forstander Kristian Bjerre, Pastor Møller og hans hustru Jutta Bojsen Møller, var ejere af skolen. Det blev en blomstringstid for højskolen med disse dygtige mennesker, så skolen kom op på 150 elever.  

1882-1887 – Frederik Martin starter Sorø Højskole på Banevej i Sorø

Den 5. januar 1883 blev Sorø Højskole oprettet. Det var i lejede lokaler i Akselhus i Sorø. Initiativet til oprettelsen af Højskolen var redaktør Fr. Martin og hans sekretær P. K. Toksvig, der blev skolens første forstander. Fra august 1883 blev højskolelærer Peder Svegaard, forstander. Peder Svegaard var forstander til 1887, hvor statstilskuddet blev frataget skolen.

Krigshistorie fra 1945

Krigshistorie fra 1945, da Gymnastikefterskolens nuværende bygninger blev brugt til at huse ungarske soldater:

Der ankom ca. 12.000 ungarske soldater til Danmark i januar 1945. De var tvangsudskrevne til tysk krigstjeneste. De skulle modtage militær træning i Danmark. I Sorø blev de indkvarteret indkvarteret på Topshøj Centralskole (nu Sorø Gymnastikefterskole), i Sorø Hallen og på Frederiksberg skole. Eleverne blev i stedet sat i skole på stationen, stolefabrikken og i menighedshuset på Næstvedvej. 

Topshøj Centralskole 1945

Ungarn var allieret med Tyskland under 2. verdenskrig, men de ungarske soldater følte ikke alle stor sympati med den tyske besættelsesmagt. Flere beretninger nævner møder med ungarerne i Sorø i 1945. Fælles for dem er, at de beskriver ungarerne positivt. ”Vi syntes at ungarerne var nogle søde og rare mennesker.”

I Sorø blev en gruppe ungarske soldater indkvarteret i kælderen under Louisestiftelsen på Feldskovvej. De skulle gå sabotagevagt på banelinjen. De var blevet tvangsudskrevne af tyskerne, der heller ikke stolede helt på dem. Så de havde en tysker med, når de gik på vagt, for at kontrollere, at de udførte deres patruljering efter reglementet.

Ungarnerne boede dér til krigens slutning, og de var lykkelige, da de skulle hjem. De kom jævnligt på gårdene og spurgte, om de kunne få et æg eller sådan et eller andet, og det fik de som regel. I Sorø snakkede altid om dem som nogle rare mennesker der bestemt ikke var i krig med danskerne.

Tysk patrulje i Sorø 1945

Kilde: Museum Vestsjælland

FÅ 5 ting du skal vide om Sorø!


Besøg os til Efterskolernes dag

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.