studievejledning på efterskole

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen på Sorø Gymnastikefterskole er en integreret del af efterskoleopholdet, og vejledningen varetages af vores vejleder Martin Myssen – i samarbejde med faglærere og kontaktlærere. 

Vi hjælper og støtter vores elever, mens de går hos os, så de bliver bevidste om egne interesser og evner, for derved at blive motiveret til at foretage et kvalificeret valg i forhold til ungdomsuddannelse efter efterskoleopholdet hos os.

Formålet med vejledningen er blandt andet:

 • at sikre, at eleven træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har.
 • at give eleven viden og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 10. årgang.

Alle elever taler løbende med deres kontaktlærere om, hvordan de har det på efterskolen, og om deres udvikling indenfor faglige, personlige og sociale kompetencer. Disse samtaler med kontaktlærerne ligger til grund for den senere uddannelsesparathedsvurdering. 

Derudover har vores uddannelsesvejleder samtaler med ikke vurderet uddannelsesparate elever, samt elever der vurderes til at have brug for særlig vejledning med henblik på at afklare uddannelsesvalget efter efterskolen. 
Alle andre elever tilbydes ikke obligatoriske samtaler med uddannelsesvejlederen, men man er dog meget velkommen til selv at opsøge vejlederen, hvis man har behov for vejledning eller en samtale.

Årsplan

November/December

 • Uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev.
 • Orientering om de forskellige uddannelsesmuligheder. 
 • Besøg af forskellige uddannelsesretninger.

Januar/Februar

Yderligere vejledningssamtaler efter behov for elever der er vurderet ikke uddannelsesparate.

 • Arbejde med studievalgsportfolio.
 • Optagelse.dk
 • Orientering for alle om tilmelding til ungdomsuddannelserne og udfyldelse af uddannelsesplan.
 • Ansøgning og uddannelsesplan udarbejdes hjemme af elev og forældre, men sættes i gang fra skolens side.

Februar/marts

Sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne.

Udfyldelse af uddannelsesplan på optagelse.dk er 1. marts.

April/Maj/Juni

 • Evt. optagelsesprøve til gymnasiale uddannelser.
 • Besked fra ungdomsuddannelserne om optagelse på ønskede uddannelse – sendes direkte til hjemmet.

Vil du vide mere? Kontakt uddannelsesvejleder

Relaterede indlæg

 

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.