studievejledning på efterskole

Uddannelsesvejledning

Uddannelsesvejledningen på Sorø Gymnastikefterskole er en integreret del af efterskoleopholdet, og vejledningen varetages af vores vejleder Martin Myssen – i samarbejde med faglærere og kontaktlærere. 

Vi hjælper og støtter vores elever, mens de går hos os, så de bliver bevidste om egne interesser og evner, for derved at blive motiveret til at foretage et kvalificeret valg i forhold til ungdomsuddannelse efter efterskoleopholdet hos os.

Formålet med vejledningen er blandt andet:

 • at sikre, at eleven træffer et kvalificeret uddannelses- og erhvervsvalg med afsæt i de forudsætninger, eleven har.
 • at give eleven viden og indsigt i de uddannelsesmuligheder, der tilbydes efter 10. årgang.

Alle elever taler løbende med deres kontaktlærere om, hvordan de har det på efterskolen, og om deres udvikling indenfor faglige, personlige og sociale kompetencer. Disse samtaler med kontaktlærerne ligger til grund for den senere uddannelsesparathedsvurdering. 

Derudover har vores uddannelsesvejleder samtaler med ikke vurderet uddannelsesparate elever, samt elever der vurderes til at have brug for særlig vejledning med henblik på at afklare uddannelsesvalget efter efterskolen. 
Alle andre elever tilbydes ikke obligatoriske samtaler med uddannelsesvejlederen, men man er dog meget velkommen til selv at opsøge vejlederen, hvis man har behov for vejledning eller en samtale.

Årsplan

November/December

 • Uddannelsesparathedsvurdering af den enkelte elev.
 • Orientering om de forskellige uddannelsesmuligheder. 
 • Besøg af forskellige uddannelsesretninger.

Januar/Februar

Yderligere vejledningssamtaler efter behov for elever der er vurderet ikke uddannelsesparate.

 • Arbejde med studievalgsportfolio.
 • Optagelse.dk
 • Orientering for alle om tilmelding til ungdomsuddannelserne og udfyldelse af uddannelsesplan.
 • Ansøgning og uddannelsesplan udarbejdes hjemme af elev og forældre, men sættes i gang fra skolens side.

Februar/marts

Sidste frist for tilmelding til ungdomsuddannelserne.

Udfyldelse af uddannelsesplan på optagelse.dk er 1. marts.

April/Maj/Juni

 • Evt. optagelsesprøve til gymnasiale uddannelser.
 • Besked fra ungdomsuddannelserne om optagelse på ønskede uddannelse – sendes direkte til hjemmet.

Undervisnings-evalueringsplan

Der afholdes 2 samtaler mellem eleven og kontaktlæreren i løbet af første halvår. Disse samtaler har fokus på trivsel, men rummer også deltagelse i og udbytte af undervisningen.

Kontaktlæreren afholder i efteråret en samtale med forældre og eleven. Samtalen tager udgangspunkt i de udtagelser som kontaktlæreren har indsamlet fra faglærerne samt de oplysninger, der ligger på intrasystemet (Viggo) omkring fravær, sygdom og øvrige oplysninger.

Samtalen tager udgangspunkt i elevens deltagelse og udbytte af undervisningen samt de sociale relationer i forhold til fællesskabet.

10. PRO

De officielle 10. klasseprøver afholdes ikke i 10. PRO, men hvert projekt afsluttes med en offentliggørelse, hvor eleverne fremviser deres produkter, refleksioner og konklusioner fra arbejdsprocessen frem til et publikum. De modtager lærer- og/eller elevfeedback på offentliggørelsen.

Der er et stort fokus på løbende evaluering og feedback fra lærer til elev, fra elev til lærer og eleverne imellem. Feedbacken gives ud fra fastlagte og aftalte strukturer. 

Feedbacken kan have karakter af en skriftlig udtalelse eller en mundtlig samtale. Året afsluttes med individuelle præsentationer af elevernes personlige portfolio.

Øvrige fag

Sidst på skoleåret laves en samlet evaluering på både undervisning og miljø. 

Når man går på efterskole, flytter man hjemmefra for første gang i sit liv. Man skal lære at være væk hjemmefra, bo sammen med andre unge mennesker, modtage undervisning og være en del af et efterskolemiljø. Det er vi meget bevidste om på Sorø Gymnastikefterskole, vi forsøger at skabe plads til vores elever, så de på tværs af forskellige baggrunde og behov får mulighed for at indgå i fællesskabet på efterskolen.

Vi tror på, at det er i samspillet med andre, og i mødet med det der er anderledes, at man danner sig, og på Sorø Gymnastikefterskole skaber vi ramme for udvikling af såvel personlige som faglige kompetence hos vores elever.

Hvis vores elever har personlige, sociale og faglige udfordringer handler vi på det ved at have samtaler med eleven og forældrene, så vi derved får skabt en ordentlig forudsætning for hjælp og støtte til eleven. Vores udgangspunkt er, at jo mere viden vi har på forhånd, jo bedre kan det lykkes. Ved tilmelding til skolen oplyser elev/forældre om eventuelle inklusionsbehov.

Den hjælp vi kan tilbyde

 • Skolen kan være behjælpelig med at strukturere dagligdagen og undervisningsopgaver.
 • Til ordblinde elever hjælper skolen med at søge AppWriter til elevens egen computer.
 • Alle elever tilbydes Office365-pakken (word, excel osv) til deres egen computer.

Vejledere

Relaterede indlæg

 

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.