10 fri

Undervisning // 10. FRI

Hvad er 10. Fri?

F = forandring 
R = refleksion 
I = interesse 

Vi har længe arbejdet på at give et helt nyt tilbud til vores elever, da vi i flere år har oplevet, at rigtig mange elever har behov for noget andet og mere end det den normale 10. klasse kan tilbyde. Derfor har vi oprettet 10. FRI.

Bliv mere klar til ungdomsuddannelsen

Fri for prøve som vi kender det, fri for fællesmål og frihed til, at du kan fordybe dig i dine interesser. Fri for opdelte fag, som vi kender det, plads til frie og kreative tanker, ingen begrænsninger men frihed til at se muligheder, det frie ord, det frie menneske. 

10. Fri arbejder fagligt på en helt ny måde, og gør dig klar til din ungdomsuddannelse. Vi øger gradvist din selvstændighed i forhold til at arbejde projektbaseret og at kunne fremlægge og formidle din viden. Lærerne vil være faciliterende, stille krav og være vejledere. Den enkelte elev bliver klogere på sig selv og bevidst om sin rolle i gruppen og i fællesskabet. Refleksion og feedback er vigtige elementer for at skabe udvikling.

I 10. Fri går du i en stamklasse og arbejder typisk i en gruppe på 2-5 personer. Lærerteamet består af en matematik – engelsk og en dansklærer, der med deres faglige indgangsvinkler vejleder og inspirerer dig.

Få et lille indblik i, hvad det vil sige, at gå på 10. FRI. Her fra vores første dag på årgang 21/22

Projekter  

I løbet at skoleåret vil der være 4-6 projektperioder, der afsluttes med præsentationer og evalueringer. I arbejdet med både fag og projekter vil du eksempelvis arbejde med større opgaver, fremlægge og give og modtage feedback. Projektarbejdet vil tage udgangspunkt i dine interesser, men vil også inddrage de kompetencer, du har tillært dig indtil nu i din skolegang. 

I løbet at skoleåret vil der være 4-6 projektperioder, der hver afsluttes med en ’offentliggørelse’, hvor din nye viden formidles for vores publikum, som kan være kammerater fra skolen, forældre eller eksperter og interessenter udefra. Projektarbejdet vil tage udgangspunkt i dine interesser, men vil også inddrage de kompetencer, du har tillært dig indtil nu i din skolegang. Sideløbende arbejder vi med karrierelæring, der både forbereder og dygtiggør dig til dit efterfølgende uddannelsesliv og generelt modner dig og gør dig livsduelig. 

Når året er slut, kommer du ikke til at stå med et karakterblad i hånden, men til gengæld har du fået grundig feedback på dit projektarbejde og er blevet bevidst om dine styrker og dine udviklingspunkter. Og så kan du se tilbage på en række spændende projekter, der har gjort dig mere selvstændig, ansvarsbevidst og trænet i at samarbejde, og du er dermed klar til din videre ungdomsuddannelse.

Skema 

  • 10. Fri vil være i skemaet ca. 10 timer om ugen.
  • Lektionernes varighed vil variere fra 1,5 time – 3 timer. 
  • Du har som udgangspunkt ikke timer i alle valgfagsblokkene.
Udkast på 10. Fri skema.

Studievalg og vejleder

Hvis du vælger 10. Fri. kommer du IKKE til folkeskolens 10. klasses prøver, og det er derfor din afgangseksamen fra 9. klasse, som du skal søge ind på dit videre uddannelsesønske med. 

Har du/I spørgsmål til jeres uddannelsesplan er I velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejleder Martin Myssen.

Den oprindelige 10. klasse 

10. klasse arbejder videre, hvor 9. klasse sluttede, og formen vil være velkendt fra grundskolen. 

10. klasse henvender sig til elever, der ønsker at fortsætte det faglige arbejde i fagene dansk engelsk og matematik. 10. Klasse følger de fællesmål, som ministeriet har bestemt, for derefter at gå op til prøve sidst på året.

Til prøven vil du kunne forbedre dine adgangskrav, hvis du mangler et karaktergennemsnit fra din 9. klasse.  
Eleven arbejder med deres uddannelsesplan, som skal bruges i den løbende vejledning af elevens fremtidige uddannelsesvalg. Eleverne deltager i en brobygningsuge og skriver en obligatorisk selvvalgt opgave. 

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.