10 fri

Undervisning // 10. PRO

10. PRO arbejder fagligt på en helt ny måde, og gør dig klar til din ungdomsuddannelse. Vi øger gradvist din selvstændighed i forhold til at arbejde projektbaseret og at kunne fremlægge og formidle din viden. Lærerne vil være faciliterende, stille krav og være vejledere. Den enkelte elev bliver klogere på sig selv og bevidst om sin rolle i gruppen og i fællesskabet. Refleksion og feedback er vigtige elementer for at skabe udvikling.

I 10. PRO går du i en stamklasse og arbejder typisk i en gruppe på 2-5 personer. Lærerteamet består af en matematik – engelsk og en dansklærer, der med deres faglige indgangsvinkler vejleder og inspirerer dig.

10. PRO offentligørelse

Projekter  

I løbet at skoleåret vil der være 4-6 projektperioder, der afsluttes med præsentationer og evalueringer. I arbejdet med både fag og projekter vil du eksempelvis arbejde med større opgaver, fremlægge og give og modtage feedback. Projektarbejdet vil tage udgangspunkt i dine interesser, men vil også inddrage de kompetencer, du har tillært dig indtil nu i din skolegang. 

I løbet at skoleåret vil der være 4-6 projektperioder, der hver afsluttes med en ’offentliggørelse’, hvor din nye viden formidles for vores publikum, som kan være kammerater fra skolen, forældre eller eksperter og interessenter udefra. Projektarbejdet vil tage udgangspunkt i dine interesser, men vil også inddrage de kompetencer, du har tillært dig indtil nu i din skolegang. Sideløbende arbejder vi med karrierelæring, der både forbereder og dygtiggør dig til dit efterfølgende uddannelsesliv og generelt modner dig og gør dig livsduelig. 

Når året er slut, kommer du ikke til at stå med et karakterblad i hånden, men til gengæld har du fået grundig feedback på dit projektarbejde og er blevet bevidst om dine styrker og dine udviklingspunkter. Og så kan du se tilbage på en række spændende projekter, der har gjort dig mere selvstændig, ansvarsbevidst og trænet i at samarbejde, og du er dermed klar til din videre ungdomsuddannelse.

Når en ekspert kommer på besøg

SEKSUALUNDERVISNING: I går besøgte jeg Sorø Gymnastikefterskole, der havde inviteret til “SGE Talks”, hvor eleverne fremlagde deres arbejde med selvvalgte projekter under overskriften “Fællesskab”. De tre seje piger, Filippa, Ida og Linnea, havde undersøgt, hvordan børn og unge oplever puberteten og hvordan vi kan støtte dem i den transformation, som for nogle kan være frustrerende, ensom og svær. De havde bl.a. interviewet mig, som ekspert på området, og også talt med jævnaldrende om deres oplevelser med pubertet og skolens seksualundervisning.

Pigerne fremlagde deres viden på flot og reflekteret vis – og præsenterede deres idé om et magasin til unge, som et godt bud på materiale, der kunne afspejle mangfoldighed omkring køn, krop og kærlighed. Jeg har altid været fortaler for projektbaseret læring i forbindelse med seksualundervisning i skolen – og hold op, hvor er det fedt, når man ser det udfolde sig i virkelighedens skole. Hatten af for tre seje, nysgerrige og vidende piger – og hatten af for en skole, der skaber gode rammer for deres læring! 

Line Anne Roien // Independent consultant & research assistant, Aarhus University

“Pigerne Filippa, Ida og Linnea havde undersøgt, hvordan børn & unge oplever puberteten”

Skema 

  • 10. PRO vil være i skemaet ca. 10 timer om ugen.
  • Lektionernes varighed vil variere fra 1,5 time – 3 timer. 
  • Du har som udgangspunkt ikke timer i alle valgfagsblokkene.
Udkast på 10. PRO skema.

FAQ

Hvad hvis du ikke er uddannelsesparat? 

Hvis man ikke er uddannelsesparat i 9. klasse og gerne vil på gymnasiet efter et år på efterskole med 10. PRO, kan du altid gå til optagelsesprøve på det gymnasium, som du ønsker at blive optaget på.  

Hvis du har 5 i snit, og kan komme ind på gymnasiet, men slet ikke kan finde ud af engelsk? 

Med et gennemsnit på 5 fra folkeskolens afgangsprøver har man et retskrav på optagelse i gymnasiet. Det engelskfaglige er der gode muligheder for at arbejde med på 10. PRO. Du vil dog ikke skrive stile eller arbejde på engelskportaler, som du kender det fra 9. klasse. Du vil derimod bruge autentiske, engelsksprogede kilder og måske vil dele af en projektfremvisning foregå på engelsk.

Hvad hvis du ikke kan lide at fremlægge? 

Så er 10. PRO det helt rigtige sted, for her har du alle muligheder for at øve dig på og blive bedre til at fremlægge. Du vil få og give en masse feedback – og måske får du også øjnene op for endnu mere spændende og kreative måder at formidle på! 

Kan du vælge tysk eller fysik som valgfag, hvis man går i 10. PRO? 

Det kan man i princippet godt, da undervisningen i 10. Fri ligger i andre skemablokke. 

Hvor mange projekter er der på et år? 

Du kommer igennem 5-6 store projekter på et skoleår. Indhold, overskrifter og problemfelterne, der skal undersøges, er elever med til at definere og formulere.

Bestemmer du selv, hvad man vil arbejde med? 

Som udgangspunkt skal du selv vælge arbejdsområder ud fra interesse. Interesse er et centralt ord på 10. PRO, og det er interessen, der skal bære og motivere. Vi arbejder også med gruppeprocesser og roller i gruppearbejde, så det kan jo også spille ind i forhold til valg af arbejdsgrupper. 

Studievalg og vejleder

Hvis du vælger 10. PRO. kommer du IKKE til folkeskolens 10. klasses prøver, og det er derfor din afgangseksamen fra 9. klasse, som du skal søge ind på dit videre uddannelsesønske med. 

Har du/I spørgsmål til jeres uddannelsesplan er I velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejleder Martin Myssen.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.