Brobygning - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Brobygning

Brobygning er obligatorisk for alle 10. klasses elever og foregår uge 46. Brobygningen skal foregå på 2 forskellige ungdomsuddannelser, hvoraf mindst den ene skal være erhvervsrettet, f.eks. HTX, HHX eller en af erhvervsuddannelserne.

Vi samarbejder med SOSU Sjælland, og Selandia i Slagelse & ZBC i Ringsted der begge tilbyder brobygning til både erhvervsuddannelserne, HTX og HHX. Den almen-gymnasiale brobygning foregår på Sorø Akademi, MSG Ringsted og Slagelse Gymnasium hvor også brobygningen til HF ligger.

Eleven skal vælge hvilke ungdomsuddannelser der kunne være interessante at opnå kendskab til i forhold til uddannelsesønske efter efterskoleopholdet. Brobygningen foregår i nærheden af skolen, derfor bor eleven på efterskolen. Brobygning hos uddannelsesinstitutioner i eget område er derfor ikke muligt. SGE står for transporten til og fra ungdomsuddannelserne.

Brobygningen foregår i samarbejde med UU-Vestsjælland der forestår koordineringen. Tilmeldingen udføres via efterskolen. Eleverne vil modtage information og vejledning i forhold til tilmeldingen, når den tid kommer.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!