• kærlighed til gymnastik

Dansk

OBS. fra årgang 23/24 har vi kun 10. FRI. Læs mere her.

I faget dansk inspirerer og motiverer vi eleverne og er dermed medvirkende til, at de bliver ansvarlige i deres eget liv. Gennem denne proces udvikles muligheder for livsduelighed og dannelse.

Undervisningen i dansk bygger på refleksion, intellektuel og faglig viden og kunnen i en vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Undervisningen sigter mod at danne til tillid, respekt og forståelse for egen rolle i et samspil med andre. Undervisningen bygger desuden på undervisningsministeriets klare mål.

Vores vision er at vi gennem niveaudeling tilgodeser elevernes faglige udviklingsmuligheder. Vi skal i gennem det daglige arbejde i undervisningen arbejder med tidssvarende arbejdsformer, der tilgodeser de krav, der stilles til eleverne i deres videre skole- og livsforløb. Hver elev skal kunne opnå det maksimale af, hvad eleven fagligt kan præstere og dette kræver et tæt samarbejde mellem lærerne.

Vi arbejder med klasseundervisning, selvstændigt arbejde, emneundervisning, værkstedsundervisning, OSO- opgaven/projektarbejdsformen samt fælles undervisning. Dette skabes bl.a. gennem teamsamarbejde.

Vi har skriftlig evaluering af de enkelte undervisningsforløb som en del af synlig læring og ved halvårsevaluering i forbindelse med forældresamtaler og karaktergivning.

Underviser

 

Relaterede indlæg

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.