Dansk - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Dansk

I faget dansk inspirerer og motiverer vi eleverne og er dermed medvirkende til, at de bliver ansvarlige i deres eget liv. Gennem denne proces udvikles muligheder for livsduelighed og dannelse.

Undervisningen i dansk bygger på refleksion, intellektuel og faglig viden og kunnen i en vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Undervisningen sigter mod at danne til tillid, respekt og forståelse for egen rolle i et samspil med andre. Undervisningen bygger desuden på undervisningsministeriets klare mål.

Vores vision er at vi gennem niveaudeling tilgodeser elevernes faglige udviklingsmuligheder. Vi skal i gennem det daglige arbejde i undervisningen arbejder med tidssvarende arbejdsformer, der tilgodeser de krav, der stilles til eleverne i deres videre skole- og livsforløb. Hver elev skal kunne opnå det maksimale af, hvad eleven fagligt kan præstere og dette kræver et tæt samarbejde mellem lærerne.

Vi arbejder med klasseundervisning, selvstændigt arbejde, emneundervisning, værkstedsundervisning, OSO- opgaven/projektarbejdsformen samt fælles undervisning. Dette skabes bl.a. gennem teamsamarbejde.

Vi har skriftlig evaluering af de enkelte undervisningsforløb som en del af synlig læring og ved halvårsevaluering i forbindelse med forældresamtaler og karaktergivning.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!