Engelsk - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Engelsk

I engelsk undervisning er formålet at eleverne tilegner sig færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at forstå såvel talt som skrevet engelsk. Undervisningen skal derudover udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Endvidere skal undervisningen give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, hvorved de både får styrket deres internationale forståelse, men også forståelsen af deres egen kultur.

Lærerne bestemmer i samarbejde med eleverne undervisningens indhold, såsom emner og tekster. Teksterne, der arbejdes med i løbet af året, hentes fra diverse lærebogsmaterialer, internettet, engelsksprogede aviser og blade samt fra lyd- og billedmedier.

Det vil løbende blive vurderet om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres kompetencer og deres interesse for ikke kun sproget, men også kulturelle forhold i engelsktalende lande og hvor den enkelte elev er i forhold til de læringsmål, der er fokus på.

Udover løbende evalueringer på de enkelte hold afholdes der mundtlig og skriftlig prøve i maj/juni.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!