• kærlighed til gymnastik

Engelsk

OBS. fra årgang 23/24 har vi kun 10. FRI. Læs mere her.

I engelsk undervisning er formålet at eleverne tilegner sig færdigheder og kompetencer, der gør dem i stand til at forstå såvel talt som skrevet engelsk. Undervisningen skal derudover udvikle elevernes bevidsthed om engelsk sprog, sprogbrug og sprogtilegnelse. Endvidere skal undervisningen give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande, hvorved de både får styrket deres internationale forståelse, men også forståelsen af deres egen kultur.

Lærerne bestemmer i samarbejde med eleverne undervisningens indhold, såsom emner og tekster. Teksterne, der arbejdes med i løbet af året, hentes fra diverse lærebogsmaterialer, internettet, engelsksprogede aviser og blade samt fra lyd- og billedmedier.

Det vil løbende blive vurderet om eleverne, via aktiv deltagelse i timen, forbedrer deres kompetencer og deres interesse for ikke kun sproget, men også kulturelle forhold i engelsktalende lande og hvor den enkelte elev er i forhold til de læringsmål, der er fokus på.

Udover løbende evalueringer på de enkelte hold afholdes der mundtlig og skriftlig prøve i maj/juni.

Underviser

 

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.