Fransk - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Fransk

I fransk arbejdes der primært med læse-, tale-, lytte- og læringsstrategier samt grammatik.

Gennem skoleåret arbejdes der med franske tekster, hvor eleverne får mulighed for forståelse, fordybelse og indsigt i materialet. Der arbejdes med gruppearbejde, filmtekniske virkemidler eller anden form for illustrationer ud fra de givne rammer.

Mundtligt og grammatisk rustes eleverne til et videre uddannelsesforløb. Skoleåret afsluttes med FP10-prøven.

Fransk-valgholdet vælges for hele skoleåret.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!