livet på efterskole

Inklusion

Sorø Gymnastikefterskole er en almen efterskole og ikke en specialefterskole.

De unge mennesker møder skolen med mange forskellige forudsætninger og kompetencer. Social baggrund, tidligere skoleerfaringer og miljøskift til efterskolelivet giver mange udfordringer, som påvirker det enkelte individ på forskellig vis.

Inklusion etableres i samarbejde med den enkelte elev med henblik på at denne får det størst mulige udbytte af efterskoleopholdet. Ved tilmelding til skolen oplyser elev/forældre om eventuelle inklusionsbehov.

SGEs inklusionstilbud omfatter

 1. Der kan etableres specifik hjælp til lektielæsning (lektiecafé) og opfølgning på aktuelle problemstillinger i forhold til de enkelte fag.
 2. Skolen kan være behjælpelig med at strukturere dagligdagen og undervisningsopgaver.
 3. Til læsesvage/ordblinde elever tilbyder skolen at installere CD-ord program og andre læseprogrammer på elevens egen computer.

Der udfærdiges en skriftlig plan for den enkelte elev i samarbejde med dennes forældre/værger. Planen indeholder følgende punkter.

 1. Data om eleven, forældre og skolen
 2. Beskrivelse af elevens behov
 3. Dokumentation for inklusionsbehovet
 4. Beskrivelse af skolens inklusionstilbud
 5. Beskrivelse af tiltag for eleven
 6. Delmål og mål for eleven
 7. Særlige hensyn i forhold til uu-vejledning
 8. Tidsfrister og opfølgning

Skolen tilbyder ikke specialundervisning til elever med særlige behov.

Fagligt

I fagene dansk, engelsk og matematik tilbyder skolen undervisning på 2 eller 3 niveauer, så alle elever bliver udfordret. På de hold hvor eleverne har sværest ved det faglige, kan der i nogle perioder være to lærere i klassen.

Desuden tilbyder vi dansk som 2. sprog i 2 lektioner pr. uge.

Hjælpemidler

Skolen har læse-skrive aftalen der betyder at læsesvage/ordblinde elever får installeret CD-ord og andre læseprogrammer på deres egen PC. Herudover tilbydes alle elever Office365-pakken (word, excel osv) samt skriveprogrammet Into-Words Cloud. Undervisningen er præget af megen brug af digitale undervisningsmidler og skolen er digital eliteskole i Clio-online.

Kontrakt

Ved indskrivningen fortæller forældre/værge om, hvilke behov, der bør der fokuseres på, og der udarbejdes en kontrakt, som elev, forældre/værge og en repræsentant fra skolen underskriver. Kontrakten indeholder beskrivelser af behov, dokumentation, delmål og mål for eleven samt særlige tiltag i forhold til uu-vejledningen.

Evaluering

Der evalueres løbende så hjælpen kan tilpasses mest hensigtsmæssigt.

Inklusionskontrakt

Danmark har sat et ambitiøst mål: – At 95% af hver ungdomsårgang, skal kunne gennemføre en ungdomsuddannelse! For at nå dette mål, skal alle skoler inkludere alle elever i undervisningen.

Det gælder også, at alle elever uanset social baggrund og etnisk ophav tilbydes støtte, så den enkelte elev gives de bedste muligheder for at blive så dygtig som muligt!

Inklusionskontrakt

Vejledning

Skolen har uddannet lærer som varertager vejledningen af skolens elever.

Læs om vores værdigrundlag.

Få 5 ting du skal vide om Sorø!

Det er utrolig vigtigt for os, at dit valg af efterskole er rigtigt. Vi skal matche hinanden, så dit efterskoleophold bliver uforglemmeligt. Ikke at sige, det ikke bliver hårdt engang imellem, for det vil det blive! Vi gør meget ud af, at sætte forventninger til både os selv og dig. Derfor er det vigtigt, at vi på flere punkter passer sammen. LINK!

Besøg os til Efterskolernes dag

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.