• kærlighed til gymnastik

Matematik

OBS. fra årgang 23/24 har vi kun 10. FRI. Læs mere her.

Visionen er at undervisningen i matematik skal lede frem mod, at eleverne får tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Eleverne skal blandt andet lære at vælge den mest hensigtsmæssige regningsart i givne situationer og forstå at matematikken er et redskab til problemløsning. Endvidere sigter vi mod at klæde den enkelte elev bedst mulig på til videre uddannelse.

Eleverne afleverer regelmæssigt hjemmeopgaver og der afholder terminsprøver, som ud over at være en evaluering tjener som formål at træne eleverne i prøvesituationen og det at arbejde koncentreret i flere timer i træk. Der gives standpunktskarakter og ved skoleårets afslutning skal der aflægges prøve. Desuden bruges bl.a. Matematikfessor.dk gennem hele året, hvor eleverne får løbende evaluering.

Undervisningen er en god vekselvirkning mellem traditionelle og eksperimenterende former. Der arbejdes med opgaverne enten individuelt eller i grupper. IT inddrages på mange måder, især programmerne Geogebra, Matematikbanken og Matematikfessor. I årets løb anvendes ministeriets officielle prøver samt selvfremstillede prøver i forskellige emner.

Fokus er at der sker en gradvis forbedring af det individuelle skriftsprog, såvel med henblik på den mere elementære basis regning, som det mere komplicerede matematik. Gradvis forøgelse af den faglige og personlige sikkerhed i mundtlig fremstilling. Et væsentligt tegn er derudover naturligvis graden af tilslutning. I det daglige kigges der på elevernes arbejdsindsats og faglige niveau løbende.

Underviser

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.