Obligatorisk selvvalgt opgave - Sorø Gymnastikefterskole
obligatorisk selvvalgt opgave

Obligatorisk selvvalgt opgave

På Sorø Gymnastikefterskole har vi valgt at vores elever skal lave en obligatorisk selvvalgt opgave “OSO”, som tager udgangspunkt i den enkelte elevs uddannelsesplan. Det er en selvstændig opgave, hvor eleven skal benytte varierede arbejdsmetoder og udtryksformer. Arbejdet med opgaven foregår i løbet af det første halve skoleår og afsluttes med et konkret produkt inden for de rammer, som skolen giver mulighed for. En eventuel fremlæggelse sker i forlængelse af arbejdet med opgaven.

Vejledning og bedømmelse

Eleven modtager vejledning under hele opgaveforløbet, og bliver desuden informeret om, hvad der lægges vægt på ved bedømmelsen af opgaven. Elevens opgave bedømmes med en skriftlig udtalelse og, hvis eleven ønsker det, med en karakter.

Opgaven vurderes på 4 områder – emne og indhold i forhold til uddannelsesplanen, arbejdsprocessen, brug af kilder og materialer, sammenhængen mellem indhold og det færdige produkts udtryksform. Eleven bestemmer selv om den skriftlige udtalelse og/eller karakteren skal påføres afgangsbeviset. Ønskes opgaven bedømt med en karakter, skal eleven meddele skolen dette senest ved afleveringen af opgaven.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!