Tysk - Sorø Gymnastikefterskole
  • kærlighed til gymnastik

Tysk

I valgfaget tysk arbejdes der på at få en bedre forståelse for faget. Det kommer til udtryk ved selvstændige mundtlige oplæg samt i grupper, fælles debat, gruppearbejde med fokus på de i den angivne opgave konkret stillede rammer. Grammatikundervisningen tager udgangspunkt i elevernes færdigheder og udbygges i forhold til elevens formåen og kompetencer.

I løbet af skoleåret arbejdes der blandt andet med skriftlige opgaver og afleveringer, da tysk afsluttes med en skriftlig prøve.

Tysk-valgholdet vælges for hele skoleåret.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!