Undervisningsevalueringplan - Sorø Gymnastikefterskole
evalueringsplan på efterskole

Undervisningsevalueringplan

Eleverne niveaudeles i fagene dansk, matematik og engelsk, fortrinsvis ud fra karakter fra tidligere skole. Inden for den første periode af skoleåret vurderer læreren om enkelte elever er blevet fejlplaceret.

Uddannelsessamtaler med skolevejleder efter behov. Samtalen indeholder blandt andet en vurdering af udbyttet af undervisningen og elevens mål samt placering på hold.

Faglig prøve i efteråret med faglæreren. Denne prøve bruges til at vurdere elevens udbytte af undervisningen og er samtidig en forberedelse til terminsprøven.

Kontaktlærersamtale med forældre om den enkelte elev i efteråret (skole-hjem samtale). Kontaktlæreren samler udtalelser fra faglærerne samt de oplysninger, der ligger på lærerintra omkring fravær, sygdom og øvrige oplysninger. Samtalen tager udgangspunkt i elevens deltagelse og udbytte af undervisningen samt de sociale relationer i forhold til fællesskabet.

Terminsprøver (december-januar) med terminskarakter samt en halvårlig standpunktskarakter.

Kontaktlærersamtale i slutningen af februar (skole-hjem samtale). Samtalen tager udgangspunkt i elevens deltagelse og udbytte af undervisningen. Samtalen kan efter ønske fra forældre/elev foregå på skolen eller via telefon.

I foråret laves en samlet evaluering på både undervisning og miljø.

Det forventes at eleverne går op til skriftlige og mundtlige årsprøver. Der gives en (standpunktskarakter) årskarakter. Års– og prøvekaraktererne indberettes til ministeriet og offentliggøres på deres hjemmeside.

Efter ønske udfærdiges og fremsendes en skriftlig årsudtalelse fra kontaktlærer med udgangspunkt i bemærkninger og oplysninger fra personalet og lærerintra.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!