Efterskoleliv

Undervisnings-evalueringplan

Generelt

Der afholdes 2 samtaler mellem eleven og kontaktlæreren i løbet af første halvår. Disse samtaler har fokus på trivsel, men rummer også deltagelse i og udbytte af undervisningen.

Kontaktlæreren afholder i efteråret en samtale med forældre og eleven. Samtalen tager udgangspunkt i de udtagelser som kontaktlæreren har indsamlet fra faglærerne samt de oplysninger, der ligger på intrasystemet (Viggo) omkring fravær, sygdom og øvrige oplysninger.

Samtalen tager udgangspunkt i elevens deltagelse og udbytte af undervisningen samt de sociale relationer i forhold til fællesskabet.

10. PRO

De officielle 10. klasseprøver afholdes ikke i 10. PRO, men hvert projekt afsluttes med en offentliggørelse, hvor eleverne fremviser deres produkter, refleksioner og konklusioner fra arbejdsprocessen frem til et publikum. De modtager lærer- og/eller elevfeedback på offentliggørelsen.

Der er et stort fokus på løbende evaluering og feedback fra lærer til elev, fra elev til lærer og eleverne imellem. Feedbacken gives ud fra fastlagte og aftalte strukturer. 

Feedbacken kan have karakter af en skriftlig udtalelse eller en mundtlig samtale. Året afsluttes med individuelle præsentationer af elevernes personlige portfolio.

Øvrige fag

Sidst på skoleåret laves en samlet evaluering på både undervisning og miljø. 

Vejledere

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.