Værdigrundlag og lovkrav - Sorø Gymnastikefterskole
faglig udvikling

Værdigrundlag og lovkrav

SGE er en grundtvigsk efterskole der bygger på respekt for intellektuel, kropslig og kreativ udfoldelse med gymnastik/idræt som grundstamme.

SGE’s værdier kommer til udtryk i et optimistisk og positivt syn på eleverne, tillid til deres evner og vilje til at skabe og tage ansvar for deres eget liv og til at bidrage til fællesskabet.

SGE bygger på det levende ord, fortællingen, grundig og alsidig oplysning, refleksion samt praktisk og intellektuel viden og kunnen.

Undervisningen bygger på levende vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Skolen uddanner til tillid, respekt, konsekvens og eleverne ruster sig til at begå sig i et samfund under forandring. Se også vores undervisningsevalueringsplan.

Selvevaluering af værdigrundlaget

Årsplan for skoleåret

Antimobbestrategien

Vi vil gerne være med til at gøre op med mobning. Læs om vores Antimobbe-strategi.

Vedtægter

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole

Vedtægterne er:

  • Godkendt af ministeriet den 11.06.2010
  • Ændringer godkendt bestyrelsen den 13.03.2013
  • Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøde den 11.04.2013

Grundskole nøgletal

Se skolens og andre skolers grundskole nøgletal/karakterer.

Grundskolers gennemsnitskarakterer

Grundskolers karakterfordeling

Fuldførelsesfrekvens m.m.

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald. overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, skt. 1, nr. 4.

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljø 2018
Undervisningsmiljø 2016

Indholdsplaner

Indholdsplaner

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.