Efterskole værdigrundlag

Værdigrundlag, evaluering & indholdsplaner

SGE er en grundtvigsk efterskole der bygger på værdierne:

  • sammenhold
  • tillid
  • ærlighed
  • respekt

= stær.

Stæren er kendt for sin smukke sang om foråret og sine store flokke, der især om efteråret danner sortsol. Stæren har mange lighedtræk med vores vores efterskole.

Undervisningsevalueringsplan

Undervisningen bygger på levende vekselvirkning mellem elever og undervisere i engageret samspil. Skolen uddanner til tillid, respekt, konsekvens og eleverne ruster sig til at begå sig i et samfund under forandring.

Selvevaluering af værdigrundlaget

Skolens bestyrelse skal i henhold til loven og skolens vedtægter hvert andet år godkende en plan for selvevaluering af skolens virksomhed set i lyset af værdigrundlaget.

Bestyrelsen drøfter indholdet og omfanget af årets selvevaluering og forstanderen udarbejder en plan for selvevalueringen, som herefter forelægges bestyrelsen til godkendelse.

Årsplan for skoleåret

Forud for et skoleår udarbejdes vi en plan over planlagte kurser på skolerne. Årsplanen godkendes af skolens bestyrelse forud for skoleåret. Den er et vigtigt dokument, fordi den danner grundlag for optælling af elever og dermed for udmåling af statstilskuddet til skolerne.

Antimobbestrategien

Vi vil gerne være med til at gøre op med mobning. Vi har udarbejdet et antimobbe-strategi som vi arbejder udfra for at mindske og fjerne mobning på skolen. 

Vedtægter

Vedtægterne er:

  • Godkendt af ministeriet d. 11.06.2010
  • Ændringer godkendt bestyrelsen d. 13.03.2013
  • Ændringer vedtaget på repræsentantskabsmøde d. 11.04.2013
  • Ændringer godkendt af bestyrelsen d. 04.04.2024

Grundskole nøgletal

Se skolens og andre skolers grundskole nøgletal/karakterer. Det er muligt at se gennemsnitskarakterer og karakterfordelingen.

Fuldførelsesfrekvens m.m.

Folketinget vedtog ved lov nr. 332 af 18. maj 2005, at oplysningspligten for uddannelsesinstitutionerne i medfør af lov om gennemsigtighed og åbenhed blev udvidet til at omfatte elevers og studerendes fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald. overgangsfrekvens til anden uddannelse og overgangsfrekvens til beskæftigelse, jf. lovens § 2, skt. 1, nr. 4.

Undervisningsmiljø

Alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet på vores skole skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring, og omfatter derfor også skolens psykiske og æstetiske miljø.

Mindst hvert tredje år skal skolerne udarbejde og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer.

Alle elever har ret til et godt undervisningsmiljø. Undervisningsmiljøet på vores skole skal fremme deltagernes muligheder for udvikling og læring, og omfatter derfor også skolens psykiske og æstetiske miljø.

Mindst hvert tredje år skal skolerne udarbejde og offentliggøre en undervisningsmiljøvurdering (UMV), der ser på både det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen beskriver skolens undervisningsmiljø og eventuelle udfordringer.

Indholdsplaner

Vi har som efterskole pligt til at udarbejde en indholdsplan for vores undervisning. Indholdsplanen er en aktuel, beskrive skolens undervisning og samvær. Der er mange måder at gribe opgaven med udarbejdelse af indholdsplaner an på. Vi har valgt at beskrive den pædagogiske praksis og hensigt til en pædagogisk refleksionsproces. Se indholdsplanerne på nedenstående link.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.