High five efterskole

Handelsbetingelser

Information

Sorø Gymnastikefterskole
CVR. nr. 57520116
Selvejende institution

Topshøjvej 50
4180 Sorø

Telefon: 5783 0034
e-mail: kontor@soroefterskole.dk

Bank: Nordea
Bankkonto: 2300 3420033701

Tilmelding til efterskoleophold

Du foretager nu tilmelding til et efterskoleophold. Det angivne gebyr for tilmelding til skoleophold er den gældende pris for selve tilmeldingen til den ønskede årgang. Der er ikke indgået bindende aftale om selve skoleopholdet. Optagelse til skoleopholdet på den ønskede årgang er først endelig: efter besøg på skolen, samtale, indbetaling af fastholdelsesgebyr og underskrift på ansøgning om statslig elevstøtte og underskrift på skolens regler for efterskoleophold.

Underskrifter sker altid ved besøg hos Sorø Gymnastikefterskole, og datoer på dette vil følge sammen med nærmere information. Det står både dig og Sorø Gymnastikefterskole frit ikke at indgå aftale om optagelse til efterskoleophold.

Såfremt der ikke er ledige pladser på den årgang du ønsker tilmelding til, så oprettes du på venteliste. Læs nærmere nedenfor under ”Levering”.

Tilmelding til Camp/Åben Træning

Du foretager nu tilmelding til en camp. Det angivne pris for tilmelding til camp’en er den gældende for selve tilmeldingen til den ønskede camp. Betingelser for afbud, sygdom og afmelding afhænger af den enkelte camp/åben træning fremgår ved beskrivelsen under camp’en eller på tilmeldingkvitteringen.

Betaling

Mulige betalingsmåder

 • Dankort
 • VISA
 • VISA electron
 • Mastercard
 • Maestro
 • MobilePay

SGE betaler handelsgebyr.

Kundens kort debiteres efter 14 dage.

Levering

Der fremsendes en tilmeldingskvittering umiddelbart efter gennemførelsen af denne bestilling. Herefter undersøger skolen om der er ledige pladser på den ønskede årgang. Hvis der ikke er ledige pladser, så gives der besked om optagelse på venteliste inden 14 dage.

Den 14 dages fortrydelsesret

Du har som forbruger i forbrugerkøb 14-dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten gælder kun for 1) aftaler indgået ved fjernsalg og 2) aftaler indgået uden for Sorø Gymnastikefterskoles forretningssted.

Fortrydelse af denne tilmelding kan således ske inden 14 dage fra den dag, hvor du har modtaget tilmeldingskvittering. Meddelelse om fortrydelse skal sendes til kontor@soroefterskole.dk vedlagt den tilmeldingskvittering du har modtaget pr. e-mail. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af tilmeldingskvittering. Hvis du fortryder senere end 14 dage, så refunderes beløbet ikke.

Reklamation

Denne tilmelding til efterskoleophold er omfattet af købelovens mangelsregler.

Personoplysninger

For at du kan foretage tilmelding til efterskoleophold hos os, har vi brug for følgende oplysninger:

 • Navn på elev
 • Cpr. nr.
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail adresse
 • Land
 • Forældre oplysninger ved navn, mail og adresse

Vi foretager registreringen af disse personoplysninger med det formål, at kunne levere kurset/opholdet til den tilmeldte elev. Personoplysningerne registreres hos Komit.nu og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvis det kræves af lovgivningen eller hvis der foreligger en retskendelse.

Ved betaling med betalingskort, sendes disse oplysninger direkte krypteret til vores betalingsudbyder. Sorø Gymnastikefterskole har IKKE adgang til dine kortoplysninger.

Forstanderen Karsten Haim og Kirsten Holst fra Sorø Gymnastikefterskole har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på soroefterskole.dk er afdelingsleder Rasmus Sinding

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet til soroefterskole.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer personfølsomme oplysninger.

Som registreret hos Sorø Gymnastikefterskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Sorø Gymnastikefterskole via e-mail kontor@soroefterskole.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Kirsten Holst, kontor@soroefterkole.dk, Sorø Gymnastikefterskole. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Center for klageløsning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt, se forbrug.dk eller benytte EU-Kommissionens online klageportal. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontor@soroefterskole.dk.

Handelsbetingelserne er opdateret 19-12-2023.

Dit ophold

På SGE sammensættes dit ophold af linjefag, valgfag og boglig undervisning. Sådan vælger du linjefag og valgfag.

Desuden har du fællesgymnastik og drenge- eller pigegymnastik. Alle elever deltager i opvisningen.

Hver årgang kommer på en obligatoriske skitur og linjefagstur.
Vi glæder os til at se dig!

Har du spørgsmål?

Vi vægter både de boglige og de idrætslige fag højt. Vi har desuden stor fokus på gymnastik, som bruges til at forbedre dig i mange andre fag. Hvis du ikke har fundet svar på alle dine spørgsmål, så har vi lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på de mest normale spørgsmål…

Spændende arrangementer

Der er altid fuld fart på SGE. I løbet af året har vi mange spændende arrangementer for både børn og voksne.

Se alle arrangementerne i årskalenderen.